Hopp til innhold

Klager på dårlig mobildekning

Mange i Levanger mener mobildekningen er dårlig, og nå ber kommunen folk om å rapportere om problemene.

Mobildekning

Mange i Levanger mener mobildekningen er for dårlig flere steder.

Foto: Rune Kjær Valberg/NRK

Robert Svarva

Robert Svarva ber folk klage på mobildekningen i Levanger.

Foto: Levanger kommune

Kommunen har på sine nettsider gått ut og bedt folk om å si fra om hvordan telefondekningen er på de forskjellige stedene. Og klagene har strømmet inn de siste dagene.

– Kartet stemmer ikke

– Det virker ikke som om dekningskartet til leverandørene stemmer med det folk opplever, sier ordfører Robert Svarva til NRK.

I går hørte vi om mobilproblemene i Rennebu kommune , og flere andre steder i Trøndelag er også dekningen dårlig. Nå vil Levanger kommune gjøre noe med problemene.

– Vi har bedt folk melde fra til oss i kommunen. For dekningskartene stemmer ofte ikke med hvordan forbindelsen i virkeligheten er. Vi vil samle informasjon fra folk, og invitere mobiloperatørene til en samtale, sier Svarva.

Viktig for sikkerheten

Han vil deretter gå både til Nord-Trøndelag fylkeskommune og Samferdselsdepartementet med saken.

– Mobildekningen er viktig i forhold til folks sikkerhet, og mange steder i kommunen er det ikke dekning. Rent sikkerhetsmessig er dette et viktig moment å ta med seg videre, mener ordføreren i Levanger kommune.

Per Arne Stavnås er beredskapssjef i Nord-Trøndelag, men heller ikke han har oversikt over mobildekningen i Levanger og de andre kommunene i fylket.

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor

Bjørn Amundsen er dekningsdirektør i Telenor.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– I dag har vi ingen slik oversikt, men vi jobber nå med en ny risiko- og sårbarhetsanalyse. Der skal vi se på dette med telefondekning fordi det blir stadig viktigere for folk, sier han.

Sjekker ikke terrenget

Telenor opplyser at de baserer sine dekningskart på teoretiske vurderinger, uten at de selv har vært ute i terrenget og sjekket mobilforholdene.

– Dette er det beste vi klarer å lage så lenge dette er en simulering av hvordan dekningen er. De er basert på opplysninger om topografien i kommunene, og enkelte steder blir det feil, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

Siste fra Trøndelag