Klager Norge inn for ESA

Oppdrettsselskapet Marine Harvest mener eksportavgiften på fisk er i strid med EØS-avtalen og klager Norge inn for EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Selskapet mener finansieringen av Norges sjømatråd gjennom eksportavgiften i realiteten er å pålegge Marine Harvest og andre oppdrettere å finansiere markedsføringen til sine konkurrenter.