Hopp til innhold

Klager kraftledninger inn til ESA

Naturvernforbundet i Trøndelag har klaget inn de planlagte kraftledningene på Fosen og i Snillfjord til EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Mastetabbe Kvam

Naturvernforbundet mener en statlig støtte på fire milliarder kroner til nye kraftledninger på Fosen og i Snillfjord er i strid med EUs markedsregler.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

De nye linjene skal bygges mellom Namsos og Storheia i Åfjord, og mellom Snillfjord og Trollheim.

Naturvernforbundet mener den statlige støtten på fire milliarder kroner til utbygginga er ulovlig og i strid med EUs markedsregler.

– Dette er et av de største naturinngrepene i Trøndelag noensinne. Og når vi ser at de får en ekstra støtte på fire milliarder kroner som bryter med EUs regler, så griper vi sjansen og bringer saken inn for ESA. Det sier Mads Løkeland, nestleder i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag.

Ny kraftlinje og vindparker i Trøndelag
Foto: Statkraft

– Hovedregelen i Norge er at tilkoblinger av nye kraftverk til sentralnettet skal bekostes av eierne av kraftverkene. Her skal imidlertid staten dekke kostnadene, under påskudd av at dette skal bli en del av sentralnettet, skriver Naturvernforbundet i en pressemelding.

Ikke nødvendig

– Statnett sier selv at uten vedtak om utbygging av minst 1000 MW vindkraft på Fosen og i Snillfjord vil de ikke bygge ei ny linje. Selv etter utbygging av 1000 MW vindkraft vil de i sju år transportere strømmen gjennom det eksisterende sentralnettet, uten behov for en ny ytre kraftlinje mellom Storheia og Snillfjord, hevder Løkeland.

Hurtigruta passerer Agdenes

Den nye kraftlinja blir lagt i kabel på sjøbunnen ved kryssingen av Trondheimsfjorden mellom Agdenes og Rissa.

Foto: Roar Hansen

Den er planlagt bygget først etter sju år med full drift av vindkraftanleggene.

– Med andre ord har de ikke behov for å styrke sentralnettet i Trøndelag, da en pågående opprustning av eksisterende linjer er tilstrekkelig.

Naturvernforbundet mener de to tilførselslinjene må behandles som andre tilførselslinjer, og bekostes av utbygger. Linjen mellom Storheia og Snillfjord, som er planlagt bygd senere, mener Naturvernforbundet er unødvendig, selv med den planlagte utbyggingen av vindkraft.

Mads Løkeland

Mads Løkeland er nestleder i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag.

Foto: Naturvernforbundet

– Flere kraftlinjer i sentralnettet i Trøndelag forsterkes nå. Etter dette vil det ikke være nødvendig med ytterligere forsterkninger i overskuelig framtid, sier Løkeland.

Legger til rette for vindkraft

– Statnett tar til orientering at Naturvernforbundet bringer saken inn for ESA, sier Irene Meldal, kommunikasjonssjef i Statnett.

– Statnett har fått et konsesjonsvedtak på å bygge en sammenhengende sentralnettsledning fra Namsos i nord til Surnadal i sør. Denne skal legge til rette for vindkraft, øke nord-sør-kapasiteten i sentralnettet og styrke strømforsyningen i hele regionen.

Statnetts styre behandler sak om denne utbyggingen i løpet av april-mai.

Siste fra Trøndelag