Klage nådde ikke fram

Foreningene som klaget på reguleringsplanen for utbygginga av nye Trondheim spektrum, nådde ikke fram. Dermed går bygginga videre som planlagt. Fylkesmannen mener konsekvensene kunne ha vært utredet, men at kommunen ikke har lovmessig plikt til det.