Far uenig i skolevedtak – ble politianmeldt

Foreldre i Stjørdal forteller om redsel og frykt for å konfrontere skoleledelsen etter kutt i spesialundervisningen.

Elev rekker opp hånda i klasserommet

VANSKELIG Å KLAGE: Det er et stort engasjement blant innbyggere i Stjørdal kommune i Trøndelag etter at politikerne har vedtatt å kutte i spesialundervisninga. Foreldre forteller om vanskelige møter med rektor og skoleledelse.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Jeg måtte møte i avhør hos politiet, brukte alle feriepengene mine på advokat og det hele endte med at saken ble henlagt, fordi politiet mente det ikke hadde skjedd noe kriminelt, sier pappaen som ønsker å være anonym.

NRK har tidligere fortalt at Stjørdal kommune kutter kraftig i antall timer med spesialundervisning.

Mange barn har blitt fratatt flere hundre timer med spesialundervisning i året, og sitter igjen med null timer. Flere av foreldrene er svært bekymret for utfallet.

Innrømmer at han ble sint

Hos den anmeldte pappaen startet det med at barnet hans ble fratatt en betydelig mengde med spesialundervisning-timer. Dette var noe han protesterte på.

– Dette var et vedtak jeg var dypt uenig i, og det sa jeg klart ifra om til både rektor og til spesialpedagogen ved skolen. Jeg innrømmer at jeg var både sint og frustrert, men det var aldri snakk om trusler slik skolen mente.

Pappaen forteller at det finnes mange lignende historier fra kommunen – om folk som er redde for å si ifra, fordi ledere og lærere ved skolene slår ned på klager.

Henleggelse av anmeldelse

HENLEGGELSE: Saken ble henlagt av politiet fordi det ikke var bevist en straffbar handling.

Foto: Privat

Ble meldt til barnevernet

En mor ved en annen skole i Stjørdal bekrefter dette. Hun sier at familien har hatt årelange kamper med skoleledelsen.

Hun forteller blant annet at barnevernet har blitt involvert.

– Heldigvis har jeg en god dialog med barnevernet, og de sier det aldri har vært snakk om at jeg ikke kan ta vare på barna mine, sier hun til NRK.

– Hvorfor tror du dette skjedde?

– Det tror jeg er fordi jeg har turt å ta til motmæle mot skoleledelsen. Jeg har stått på for barna mine, og ikke gitt meg.

Både mor og far i denne saken har klaget inn ulike forhold om skolenes behandling av barna til Fylkesmannen i Trøndelag. De har fått medhold.

Stjørdal kommune

VIL KUTTE I SPESIALUNDERVISNINGA: Kommunen har i flere år jobbet for å kutte antall timer med spesialundervisning. Selv om flere foreldre fortviler, så er de fleste – ifølge ordføreren – fornøyd med resultatet.

Foto: Espen Sandmo/NRK

– Vondt i magen før møter med rektor

En tredje mor som forteller sin historie til NRK, sier at de siden barnet gikk i førsteklasse har kjempet med skolen og PPT for å få den oppfølginga eleven har krav på.

– Vårt barn har særskilte behov, og trenger ekstra oppfølging. Etter flere år på barneskolen henger hun nå kraftig etter. I tillegg blir hun utsatt for mobbing på skolen, uten at vi får noe som helst hjelp fra de ansatte.

Moren forteller at hun per i dag er sykemeldt på grunn av de psykiske påkjenningene. Hun frykter at hun som midlertidig ansatt, ikke vil klare å skaffe seg ny jobb framover.

Mor har fått beskjed om at møter og kommunikasjon med skolen må skje i de ansattes arbeidstid, noe som gjør at dette påvirker begge foreldres mulighet til å være i arbeid.

– Jeg bruker all min tid på møter, telefoner og mailer for å følge opp. Jeg ligger våken om nettene, fordi jeg gruer meg til å sende henne på skolen. Jeg går flere dager og har vondt i magen før jeg skal i møter med rektor og lærerne, sier hun til NRK.

Moren forteller også at jenta har utviklet skolevegring, samt både fysiske og psykiske plager. De har klaget inn saken til Fylkesmannen og venter fremdeles på svar derfra.

Vil ikke ha en slik kultur

NRK har bedt oppvekstsjefen i Stjørdal kommune, Ann Kristin Geving, kommentere foreldrenes påstander og deres negative erfaringer med skoleledelsen.

Oppvekstsjefen sier at hun ikke kan kommentere enkeltsaker. Men hun påpeker at Stjørdal kommune, som er skoleeier, er opptatt av et godt samarbeid mellom skole og hjem.

– Det skal ikke være slik at foreldre opplever at samarbeidet med skolen er vanskelig. Skolen og skolens ledelse har et særskilt ansvar for å legge til rette for et godt og konstruktivt samarbeid, sier oppvekstsjef Geving til NRK.

– Hva tenker du om de historiene som blir fortalt her?

– En slik kultur ønsker vi ikke å ha. Jeg vet også at dette ikke er den generelle kulturen i vår organisasjon. Dersom det dokumenteres tilfeller av sanksjoner eller trusler om sanksjoner, vil det bli underlagt oppfølging fra arbeidsgivers side, sier Geving.

Ann Kristin Geving, oppvekstsjef i Stjørdal kommune

SKOLEEIER: Oppvekstsjefen i kommunen, Ann Kristin Geving, sier at et godt samarbeid mellom skole og hjem er viktig.

Foto: Stjørdal kommune

– Dette er veldig ille

Anne Margrethe Bang-Larsen er leder for det kommunale foreldreutvalget i Stjørdal kommune. Hun sier at situasjonen er uholdbar.

– Dette er veldig ille. Det er ikke bra når foreldre til elever i skolen ikke tørr å si det de mener fordi de er redde for konsekvenser. Folk skal føle seg trygge i møte med skolene, sier hun.

Saken skaper stort engasjement i kommunen, og mer enn 500 foreldre har underskrevet en underskriftskampanje som nå foregår.

I Stjørdal kommune har de redusert spesialundervisninga fra 17 til 6 prosent på kort tid. Ordfører i kommunen har tidligere uttalt til NRK at reduksjonen er noe de er fornøyde med.

Psykisk påkjenning

Faren som ble anmeldt av skolen, sier at belastningen etter hendelsen har vært stor.

– Man tenker seg jo godt om før man tar en ny kamp med skolen, for å si det sånn. Det eneste jeg ønsker er det beste for barnet mitt. Heldigvis har vi god dialog med kontaktlæreren, sier han.

– Når ting er på det tyngste, som en følge av det som har skjedd, så er jeg redd at jeg ikke klarer å være en god nok far for barnet mitt, sier han.