Klæbu sa ja til sammenslåing med Trondheim

Nesten 70 prosent stemte for sammenslåing mellom Trondheim og Klæbu kommune.

Rita Ottervik og Kirsti Tømmervold

Innbyggerne i Klæbu sa ja til sammenslåing.

Foto: Vigdis Wågø-Wares/NRK

Sent mandag kveld var resultatet klart: 67,5 prosent av innbyggerne i Klæbu sa ja, og 30 prosent sa nei til en sammenslåing melom Trondheim og Klæbu.

– Det er et tydelig signal fra våre innbyggere om at de ønsker en sammenslåing. Samtidig er det 30 prosent som sier de ikke ønsker det, og det skal vi ta med oss videre i arbeidet med sammenslåingen, sier Klæbu-ordfører Kirsti Tømmervold til NRK mandag kveld, mens den siste fintellingen fortsatt pågår.

Lavere deltakelse enn håpet

På forhånd hadde Tømmervold håpet på at valgdeltakelsen skulle være like høy eller høyere som ved forrige kommunevalg, da var den 58,8 prosent. Det skjedde imidlertid ikke, mellom 55 og 56 prosent av de stemmeberettigede ga sin stemme.

– Jeg hadde håpet at flere skulle stemme, men samtidig så tror jeg vi må være såpass realistiske at vi sier oss fornøyde med dette, sier Tømmervold.

Bestemmes i juni

Endelig vedtak om sammenslåing behandles av begges kommunestyrene i Klæbu og Trondheim 16. juni.

Dette er hovedpunkter i intensjonsavtalen mellom Trondheim og Klæbu:

  • Kommunen skal hete Trondheim og rådhuset skal ligge i Trondheim sentrum.
  • Klæbu skal være et viktig lokalsenter i den nye kommunen. Rådhuset skal brukes til samfunnsnyttige formål.
  • Trondheims nåværende byvåpen skal være byvåpen også etter en eventuell sammenslåing.
  • Avgifter, gebyrer og eiendomsskatter skal harmoniseres.
  • Fv 704 innlemmes i Miljøpakken og det skal jobbes for fullfinansiering helt til Tulluan i Klæbu.
  • Nytt kloakkanlegg etableres i Bratsberg, og Ostangen renseanlegg i Klæbu avvikles. Det etableres reservevannsløsninger.
  • Det etableres en helhetlig turstitrasé langs hele Nidelven, fra Øvre Leirfoss til Svean, og en sammenhengende skitrasé fra Tiller til Vassfjellet.
  • Vassfjellet skisenter skal være Trondheims hovedanlegg for alpint. Det planlagte senteret i Gråkallen skal være et rekrutteringsanlegg.