Klæbu og Overhalla budsjettvinnere

De trønderske kommunene får 780 millioner kroner mer neste år.

Utsikt over Klæbu

Klæbu får en vekst på 18 millioner kroner.

Foto: Gunn Nyborg

Regjeringen foreslår å øke de frie inntektene til kommunene i Sør-Trøndelag med 511 millioner kroner neste år, i Nord-Trøndelag er dette tallet 269 millioner.

– Vi legger til rette for at kommunene kan bygge ut velferdstjenester i takt med befolkningsutviklingen, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarasete (Sp) i en pressemelding.

Ung befolkning

Klæbu utpeker seg som den store budsjettvinneren med en vekst på 18 millioner kroner i forhold til revidert nasjonalbudsjett.

– Vi er veldig fornøyde med det som er lagt fram i dag, sier rådmann Olaf Løberg.

– Vi er Norges nest yngste befolkning med veldig mange barn og unge. Det betyr at vi har store utgifter til barnehage og skoler. Økningen betyr at vi får et handlingsrom for å lage et enda bedre tilbud til barn og unge i Klæbu, sier Løberg til NRK.

Inntektsveksten i Klæbu er på 8,3 prosent. I den andre enden av skalaen ligger Snillfjord med en foreslått inntektsøkning på 0,5 prosent.

I Nord-Trøndelag er Overhalla budsjettvinner med 5,3 prosent. Minst økning får Flatanger med 1,3 prosent.

– Fortsatt stramt i Trondheim

Trøndelags største kommune Trondheim får en inntektsvekst på 237 millioner kroner neste år, en oppgang på 3,7 prosent.

– Det er som forventet i forhold til det finansministeren kom med i kommuneøkonomiproposisjonen. Vi må konstatere at det blir et stramt budsjett også neste år. Disse millionene dekker vel akkurat demografiutgiftene og pensjonskonstnadene for kommunesektoren, sier varaordfører Knut Fagerbakke (SV).