Kjørte 94 km/t i 60-sone

En UP-kontroll på Asphaugen i Steinkjer resulterte i to førerkortbeslag. Høyeste målte hastighet var på 94 km/t i 60-sonen.