Kjøretøykontroll Sandmoen

I en kontroll på Sandmoen i natt ble det funnet flere typer feil og mangler. Blant anna ble det gitt bruksforbud på ett kjøretøy på grunn av avrenning av laksevann. Ett kjøretøy fikk bruksforbud for å ha hatt rødt lys innafor frontruta.