Nordtrøndere kjører mye drosje

Nordtrønderne ligger på Norgestoppen når det gjelder kollektivtransport i distriktene.

Drosjer

I Nord-Trøndelag er 20 av 24 kommuner med på ordningen med bestillingstransport. Det betyr færre store busser, og mer minibuss og drosjekjøring.

På Norgestoppen

Fylkesråd Tor Erik Jensen mener dette er bra for både passasjerer og miljø.

– Vi gir et bedre kollektivtilbud til den enkelte nordtrønder, samtidig som vi er med på å få ned utslipp av klimagasser, sier han.

Nordtrønderne ligger på Norgestoppen når det gjelder kollektivtransport i distriktene.

Flere timeavganger

For ved å ringe et spesielt telefonnummer kan du bestille drosje eller minibuss til ordinær busspris, for eksempel til E6 eller riksvei 17.

– Vi har utvidet med timeavganger med buss fra Namsos til Steinkjer, som korresponderer med toget videre.

Man kan bestille drosje i for eksempel Flatanger, som kommer inn til riksvei 17 når bussen kommer, også korresponderer det videre, sier Jensen.

Vil få med alle

Nå håper fylkeskommunen at de siste fire kommunene i fylket blir med på ordningen.

– Jeg regner med de andre kommunene er med på kort tid, sier Jensen.

Han er ikke bekymret for økonomien ved denne transportordningen.

– En kostnadsøkning får vi, men den er vi villig til å ta. Samtidig reduserer vi antall busskilometer. Derfor trenger ikke differansen å bli veldig stor, sier Jensen.

Video fra Trøndelag

Arnt Helge Volden gjorde et oppsiktsvekkende funn da han gikk seg på et hvalbein i Agdenes. som trolig er mellom 8000-12000 år gammel i Agdenes
Trøndere har alltid satt pris på en god kopp kaffe, men for 20 år siden ble vi introdusert for en ny smaksopplevelse - siden da har det dromedar kaffebar blitt en stor og sentral del av Trondhjems kaffekultur .
En kulokk av Grieg stod på programmet da musikere fra Luftforsvarets musikkorps opptrådte for et helt nytt publikum på Skatval i dag.