Kjørte firhjuling i naturreservat

Langs Grandefjæra i Ørland kommune kjører folk ATV og motorsykkel i det som er et naturreservat. – Det er økologisk kriminalitet, sier forsker.

Kjører ATV på vernet område på Ørland

Slik så det ut i Grandefjæra i Ørland etter at noen hadde kjørt ATV og motorsykkel der.

Foto: Morten Karlsen / NRK

ATV spor på Ørland

Motorisert ferdsel i Grandefjæra er ikke lov.

Foto: Morten Karlsen / NRK
– Det er absolutt ikke bra. Det er forstyrrende for fuglene, spesielt når det er hekketid, sier Carina Ulsund, rådgiver ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, til NRK.no.

Langs Grandefjæra i Ørland kommune har det de siste dagene blitt observert personer som kjører ATV og motorsykkel på stranda. Grandefjæra er et naturreservat og Ramsar-område, hvor det er ikke er tillatt med motorisert ferdsel.

– Det skal være stilt

Forstyrrelser som å kjøre firhjuling i området har alvorlige konsekvenser for de 107 fugleartene som finnes i fjæra. Den er ett av få norske Ramsar-områder, det vil si at den har internasjonal betydning for fuglelivet.

Det er første gang politibetjent Jan Ivar Småvik ved Ørland lensmannskontor hører om kjøring i Grandefjæra.

– Det er jo et fuglefredningsområde og det er hekketid, så det skal være stilt. Hvis vi tar de som gjør det, kommer de til å få bot, sier Småvik.

– Det er økologisk kriminalitet

Ærfugl

I Norge er ærfuglen totalfredet i mesteparten av landet, uten om Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylke hvor du kan jakte på den fra 01.10 til 30.11.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Forsker hos Norsk institutt for skog og landskap, Christian Pedersen, synes ikke noe om at de kjører på slike områder.

Naturreservatet ble opprettet i 1983 for å bevare et internasjonalt viktig våtmarksområde med vegetasjon og fugle- og dyreliv.

– Ærfuglen for eksempel, den hekker på bakken, og ved å kjøre rundt der kan reirene bli knust og hunnfuglene jaget vekk. Hvis moren forlater redet kan måkene ta ungene og spise de. Det er økologisk kriminalitet, sier Pedersen til NRK.no.

Pedersen forteller at ærfuglene er veldig sårbare, og at naturvernere setter inn mange ressurser for å bevare disse artene.

– Det bør aldri være lov å forstyrre. Hvis det skjer år etter år vil det ha konsekvenser for bestanden, sier Pedersen.