Må kjøre akuttpasienter til Levanger

Helse Nord-Trøndelag gjør endringer i beredskapen etter raset som stenger Fylkesvei 17 mot Namsos.

Sykehuset Namsos

Sykehuset Namsos berøres av raset på Fv 17.

Foto: Knut Reitan/NRK

Ras Bangsund

Raset i Jakobvika i Bangsund.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Det som er mest alvorlig for oss er når det er akutte tilstander, der har vi gjort en endring. Akutte tilstander sør for Bangsund, som normal skulle vært kjørt til Namsos, blir kjørt direkte til Sykehuset Levanger, sier informasjonssjef Trond G. Skillingstad til NRK.

Fv 17 er stengt ved Jakobvika sør for Bangsund i Namsos etter at deler av veien raste ut natt til torsdag.

– Vanskelig situasjon

Raset innebærer at enkelte som skal til Sykehuset Namsos må kjøre om Grong for å komme fram.

Når det haster blir pasientene altså kjørt til sykehuset i Levanger.

– Er det mindre tidskritisk så blir de fraktet til Sykehuset Namsos som vanlig. Men det er selvfølgelig en problematisk situasjon når strekningen blir kuttet rett av som nå, sier Skillingsstad.

Kan kontakte sykehuset

Informasjonssjefen ber pasienter som skal til ordinære timer, og som har store problemer med å komme seg til sykehuset, om å ta kontakt med den aktuelle enheten.

Skillingstad har ikke oversikt over hvor mange ansatte ved sykehuset i Namsos som har hatt problemer med å komme seg på arbeid som følge av raset.

– Men jeg har hørt at det er enkelte som har hatt problemer ja.

Helse Nord-Trøndelag har også varslet helikoptertjenestene i Trondheim og Brønnøysund om at det kan være økt behov for bistand.

Alle har brannberedskap

Brannvesenet i Namdalseid har ansvar for beredskapen i Namsos sør for rasstedet.

110-sentralen i Namsos opplyser til NRK at beslutningen om dette ble tatt like etter at raset gikk i Jakobvika.

Fv 17 mellom Steinkjer og Namos er stengt etter et større ras.