Kjendisadvokat frifunnet for ordensforstyrrelse

Den profilerte advokaten Christian Wiig ble i tingretten tirsdag frifunnet etter opptrinnet på legevakten ved St. Olavs i september i fjor.

Christian Wiig på tiltalebenken

Christian Wiig på tiltalebenken.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Like før klokken 15 fikk Wiig dommen forkynt.

– Saken har vært en stor belastning det siste halvåret, så jeg er glad jeg er frifunnet, sier Christian Wiig til NRK like etterpå.

Like før jul fikk kjendisadvokaten et forelegg på 8000 kroner for ordensforstyrrelse på akuttmottaket ved St. Olavs hospital. Wiig vedtok ikke bota og det hele endte med tiltale og rettssak – hvor han forsvarte seg selv.

Mente selv han ikke var beruset

Ifølge forelegget skal han 24. september i fjor «i beruset tilstand» ha opptrådt aggressivt og høylytt på akuttmottaket, tatt tak i og holdt fast i armen til en sykepleier, og deretter forsøkt å bite ham i armen. Ved en påfølgende legekonsultasjon, skal han i tillegg ha forsøkt å sparke en lege.

Wiig nektet straffskyld under rettssaken. Han bestred ikke opptrinnet på akutten, men avviste at det skjedde fordi han var beruset – slik påtalemyndigheten mente.

– Jeg vurderte det slik at jeg ikke var tydelig beruset, da min kone hadde drukket akkurat det samme som meg, og hun var ikke det, sier han til NRK.

Advokaten vurderte en stund å godta boten, men sier han tok fighten fordi han ville vise andre at det er mulig.

– Man skal ikke bare godta et forelegg om man ikke mener det er riktig. Jeg visste at dette ville bli en offentlig sak i mediene, men jeg ville vise at denne fighten kan også andre ta, sier han.

– Må ta en slik sak på alvor

Aktor Thorbjørn Klundseter

Thorbjørn Klundseter er statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter.

Foto: Kari Sørbø/NRK

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter la i sin prosedyre ned påstand om at Wiig måtte betale 9600 kroner i bot og 12 000 kroner i saksomkostninger.

– Vi er ikke enig i dommen, særlig fordi retten tilsynelatende legger vekt på en mulig hjernerystelse som helsepersonellet på akuttmottaket verken fant grunn til å behandle eller å orientere politiet om da tiltalte ble satt i drukkenskapsarrest, sier Klundseter til NRK.

– Hvorvidt dommen ankes vil bli avklart i samråd med førstestatsadvokaten i Trondheim. Det går en grense for hvor mye ressurser det offentlige kan bruke på en slik sak, men politiet og påtalemyndigheten må ta det på alvor når et akuttmottak har behov for politiets bistand.