NRK Meny
Normal

Kjemper om ti milliarder kraftkroner

Kampen om milliardverdiene i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) hardner til. Mens ordførerne i de fire største kommunene vil ha fordeling etter innbyggertall, mener ordførerne i 13 kommuner i Namdalen det er uklokt.

NTE

Kommunene i Nord-Trøndelag kjemper nå om verdiene i Nord-Trøndelag E-verk.

Foto: Karin Jegtvik / NRK

Bjørn Iversen

Bjørn Iversen er ordfører i Verdal kommune.

Foto: Magnhild Øwre / NRK

I dag er det Nord-Trøndelag fylkeskommune som eier kraftselskapet, men dersom trøndelagsfylkene slås sammen vil kommunene overta eierskapet.

Så langt er de 23 nordtrønderske kommune langt fra enige om fordelingen av verdiene.

Innbyggertall

De fire mest folkerike kommunene Stjørdal, Steinkjer, Levanger og Verdal vil ha en fordeling basert på innbyggertall.

– I dag er NTE innbyggerne i Nord-Trøndelag sin eiendom, og slik bør det være i framtiden slik at folketallet må legges til grunn ved fordeling av eierskapet, sier ordfører i Verdal, Bjørn Iversen.

Også ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal er klar på dette.

– Vi er alle eiere av NTE og det må selvfølgelig baseres på innbyggertall, sier Vigdenes (Sp).

Laster innhold, vennligst vent..

Ti milliarder

NTE er landets åttende største kraftselskap, og det kan være snakk om verdier for rundt ti milliarder kroner.

– Jeg har ikke brukt ordet ultimatum, men vedtaket vårt taler for seg. Vi mener det er viktig å fordele eierskapet etter kriteriet folketall, sier Bjørn Iversen i Verdal.

Verdalspolitikerne har allerede fattet et vedtak om hvordan de mener verdiene i NTE skal fordeles. Fylkestinget i Nord-Trøndelag skal ta den endelige avgjørelsen.

Problemet er at det meste av verdiene i NTE skapes i små distriktskommuner med lavt folketall. Mange synes en fordeling etter folketall vil være urettferdig.

De mener både folketall og de ulempene kraftproduksjonen har påført småkommunene må legges til grunn.

Namdalsutvalg

Arnhild Holstad

Arnhild Holstad er ordfører i Namsos.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Namdalskommunene lengst nord i fylket har nå satt ned et utvalg for å prøve å komme fram til det de mener er en mer rettferdig fordeling. Kanskje ikke så rart siden det meste av kraftproduksjonen skjer her. Namsskogan-ordfører Stian Brekkvassmo er med i utvalget.

– Det viktigste for oss er å ha en god faglig vurdering og ikke ha en strid om dette i media. Denne saken er mye viktigere enn å ha forhandlingene der, sier han.

Men det er liten tvil om at saken allerede skaper splid og hardner til. Klokt og uklokt er ord som begge parter bruker.

– Uklokt

Namsosordfører Arnhild Holstad leder utvalget blant namdalskommunene. Hun er misfornøyd med kommunestyrevedtakene i de store kommunene i sør.

– Jeg liker det ikke og mener det er uklokt. Jeg har forsøkt å appellere til ordførerne der, men registrerer hva de har kommet fram til. Vi prøver nå å spille konstruktivt inn til fylkesrådet som igjen innstiller overfor fylkestinget. Vi vil samle Nord-Trøndelag og fordele eierskapet på en klok måte, sier Holstad.

Video fra Trøndelag

Om få uker er en ny film som dokumenterer 100 Rosenborg -år klar
Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.
Sverre Magnus Selbach fikk oppfylt fiskedrømmen da han fikk en 1,8 meter lang svartskate på kroken i Trondheimsfjorden.