Hopp til innhold

Kjemper mot Østmarka-nedleggelse

De ansatte ved spesialpost 4 ved Østmarka i Trondheim nekter å akseptere et vedtak om å legge ned avdelingen. Nå krever de at Helse Midt-Norge griper inn.

Østmarka

Ansatte ved Østmarka i Trondheim protesterer mot nedleggelsen av spesialpost 4.

Foto: Håvard Kallestad

psykologspesialist ved Østmarka, Svein Haseth.

Svein Haseth er teamleder for spesialpost 4 ved Østmarka.

Foto: Elisabeth Skarrud / NRK

De ansatte på Østmarka mener vedtaket om nedleggelse av spesialposten betyr en betydelig svekkelse i tilbudet til folk med angst- og tvangslidelser.

– Rammer de dårligste

– Nedleggelsen går veldig utover de dårligste pasientene. De som er litt bedre, vil bli tatt vare på poliklinisk, men de aller dårligste vil miste tilbudet sitt, mener teamleder for spesialpost 4 ved Østmarka, Svein Haseth.

Det var divisjon psykisk helsevern ved St. Olavs Hospital som vedtok å legge ned spesialposten. Her behandles pasienter med blant annet angst, tvangslidelser, fobier, tics og tourettes syndrom.

Nedleggelsen er i tråd med politiske føringer om å behandle flere ved distriktspsykiatriske sentre, men Haseth mener tilbudet ikke passer for alle.

– Mange pasienter strever med å møte opp til poliklinisk behandling hvis de har store problemer med angst. Derfor er det nødvendig å ha et sted der disse pasientene får hjelp. Nå mener vi Helse Midt-Norge som har det juridiske ansvaret for pasientene, må se på saken, sier Svein Haseth til NRK.

Fikk hjelp i Trondheim

Mette Larsen

Mette Larsen fra Sortland roser den behandlingen hun fikk i Trondheim.

Foto: Privat

Pasienter fra både Midt-Norge og resten av landet har fått hjelp av de ansatte ved post 4. Mette Larsen fra Sortland fikk hjelp ved Østmarka etter 25 år i psykiatrien.

– Du snakker om to forskjellige mennesker. Før var jeg totalt funksjonshemma av angst, og nå lever jeg et fullverdig og fullstendig liv. Jeg kan ta fly, kjøre bil, holde foredrag, være sosial, ja leve et normalt liv, sier Larsen.

Larsen selv har en klar oppfatning av hvorfor hun ble frisk i Trondheim, og ikke gjennom distriktspsykiatrien hjemme.

– Den behandlingen jeg fikk hjemme ble ikke intensiv nok, og det handler også om kunnskap, sier hun.

Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i Helse Midt-Norge, er kjent med at det er skrevet et brev av de ansatte ved post 4 ved Østmarka. Men han kjenner ikke innholdet.

– Kommer det fram nye opplysninger i dette brevet, vil vi ta det opp med St. Olavs Hospital. Utover det kan jeg ikke kommentere kritikken, sier Haukås.

Siste fra Trøndelag