NRK Meny
Normal

Kjemper for nødsentralen i Namsos

Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Ingvild Kjerkol, kaster seg inn i kampen for å berge 110-sentralen i Namsos.

Ingvild Kjerkol, fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag

Fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol vil kjempe for 110-sentralen i Namsos.

Foto: Knut Reitan / NRK

Namsos brannstasjon

Nødsentralen i Namsos holder til i helt nye lokaler i byens brannstasjon.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Før helga ble det kjent at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil redusere antallet nødsentraler for brann i Norge, fra dagens 20 til 11. Direktoratet vil ha en felles sentral for hele Midt-Norge i Trondheim.

– Aksepterer ikke forslaget

Det betyr at Namsos-sentralen med sine ti arbeidsplasser kan bli nedlagt. I dag betjener den 24 kommuner.

Men fylkesrådslederen fra Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag, aksepterer ikke dette forslaget.

– Det å legge ned nødfunksjoner som fungerer godt, er ikke noe vi i Nord-Trøndelag godtar sånn uten videre. Vi ønsker en bedre begrunnelse og vi vil også foreta oss noe for å påvirke prosessen, sier Kjerkol til NRK.

Større sentraler

Morten Stene

Namsos-ordfører Morten Stene tar kontakt med Justisdepartementet i denne saken.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

DSB vil sentralisere og bygge mer robuste nødsentraler etter 22. juli-terroren som rammet Norge i 2011.

I Namsos har allerede ordfører Morten Stene engasjert seg sterkt mot nedleggelse . Han tar nå saken opp med Justisdepartementet.

På sikt fykter han at både AMK-sentralen ved Sykehuset Namsos, og politiets operasjonsledelse i Steinkjer kan bli sentralisert til Trondheim.

Kan ligge i Namsos

Hvis DSBs forslag blir vedtatt, mener Ingvild Kjerkol at en slik fellessentral for brann like godt kan ligge i Namsos som i Trondheim.

– Vi tror 110-sentralen kan utvikles og ta på seg større oppgaver enn det de har i dag. En sånn sentral trenger ikke å ligge i en storby. Så lenge de har den nødvendige kompetansen som skal til, kan den ligge i Namsos. Det har den gjort hittil, og det har vært en god plassering, mener Kjerkol.