Kjemper for å få tilbake sønnen

En mor i Malvik går til sak mot barnevernet for å få tilbake sønnen. Og hun får støtte fra fagfolk.

Barn

Illustrasjonsbilde

Foto: Ill.foto: / Scanpix

For to år siden tok barnevernet i Malvik fra henne sønnen på fem år. Mora mener hun ble fratatt gutten urettmessig.

Hun får støtte fra flere fagfolk, en av dem er overlege Kjell Berntzen ved St. Olavs Hospital.

- Før de gjør sånne alvorlige vedtak som å frata små barn sine foreldre, så må det gjøres grundigere undersøkelser enn det ble gjort den gangen.

Tror medfødt skade var årsak til problematferden

Den nå sju år gamle gutten hadde lenge slitt med atferdsvansker. Dette skyldtes omsorgssvikt fra mor mente barnevernet, fylkesnemnda og seinere også tingretten.

Men overlege Berntzen, som har hatt ansvaret for barn med sosiale vansker i mange år, mener noe annet. Gutten hadde en medfødt skade, og dette var en viktig årsak til problematferden, tror han. Likevel ble gutten plassert i fosterhjem.

- Jeg var forbanna på at de skulle gå til sak om omsorgsovertagelse, men jeg frykta ingenting fordi jeg hadde fagfolkene på min side, og det hadde jeg hele veien, forteller mora.

- Det ble en slags krig

Kjell Berntzen og det tverrfaglige teamet fra St. Olavs Hospital følte seg overkjørt av barnevernet.

- Jeg har hatt veldig mange møter med barnevern og barn som har hatt problemer, uten at jeg har opplevd noe tilnærmende dette her.

- Jeg tror det ble en konflikt mellom en ansatt i barnevernet og mor, og at det ble en slags krig, sier Berntzen.

Vil ha saken opp på nytt

Mora sier at hun aldri kommer til å gi opp kampen.

- Jeg kjemper for det jeg har. Jeg skal ha tilbake gutten min. Jeg kommer til å kjempe videre uansett.

Både Kjell Berntzen og en lang rekke andre fagfolk kommer til å vitne for mor når fylkesnemnda skal ta stilling til kravet denne uka.

- Jeg synes denne saken bør vurderes på nytt av sakkyndige, sier Berntzen.

Barnevernleder Guri Mørseth i Malvik vil ikke gi noen kommentar før fylkesnemnda har behandlet saken.