Hopp til innhold

Kirurger går mot gratis omskjæring

– Gratis omskjæring av muslimske gutter vil måtte skje på bekostning av syke barn, mener barnekirurgisk overlege.

Omskjæring

Omskjæring av en gutt i Djakarta i Indonesia, uten bruk av narkotika.

Foto: AHMAD ZAMRONI / AFP

I dag la regjeringen fram sitt lovforslag om lovfestet rett til gratis rituell omskjæring ved norske sykehus.

Les også: Krever forbud mot rituell omskjæring

Les også: – Omskjæring av smågutter er et overgrep og bør forbys

– Går ut over syke barn

– Jeg har ingen ting i mot at dette gjøres på sykehuset, men da må sykehuset få egne øremerkede midler til dette, sier overlege Øystein Drivenes ved barnekirurgen på St. Olavs hospital.

Ifølge Drivenes må barn som skal omskjæres legges i narkose på grunn av smertene. Dermed blir det en full operasjon, selv om den er liten.

– Når syke barn må vente på operasjon blir det feil å bruke denne tilmålte operasjonstiden vi har på friske barn, sier overlege Drivenes.

Ikke reservasjonsrett

I følge lovforslaget skal ikke leger kunne reservere seg mot å utføre omskjæringa av etiske grunner.

– Rituell omskjæring har sjelden en medisinsk begrunnelse

Også blant kirurger ved sykehusene i Namsos og Levanger er det stor skepsis til å innføre en lov som gir rett til å få utført omskjæring ved sykehus gratis.

Takker regjeringen

Blant mange muslimer er gleden stor over regjeringens omskjæringsforslag.

– Jeg vil takke regjeringen og det norske folk for deres toleranse og for dette tilbudet, sier tidligere leder Matri Abroud i Muslim Society i Trondheim.

Til nå har norske muslimer måttet reise til utlandet for å få utførte omskjæringa. Det har kosta mye penger.

– Vi muslimer er pålagt av Koranen å få utført omskjæring av våre gutter. Det anbefales at dette skjer i løpet av de første sju dagene, sier Abroud.

Les også: – Omskjæring er i strid med islam

Umulig i Norge

I praksis har det ifølge Matri Abroud ikke vært tillatt for norske helsearbeidere å utføre omskjæring i Norge.

Trøndelag er blant de områdene der flest muslimer ønsker å omskjære guttene sine. Det bekrefter Matri Abroud til NRK.

– En gang i uka dukker det opp forespørsler om å få gjennomført omskjæring i Trøndelag. I dag reiser foreldrene ut av landet, hvor de får utført omskjæringen på et sykehus.

– Tror ikke det blir vedtatt

Helsedepartementet har beregnet behovet for rituell omskjæring til 13 millioner kroner årlig. Dette skal dekkes uten ekstra penger fra staten. Det er dette som får overlege og barnekirurg Øystein Drivenes til å protestere mot regjeringens lovforslag.

– Jeg tror ikke det er flertall i befolkningen for dette i dag. Dette er bare et lovforslag, og jeg tror ikke dette blir vedtatt.

– Selv om det er en plikt for muslimene å omskjære guttene sine?

– Det blir likevel helt feil å prioritere omskjæring foran å behandle syke barn.

– Betales av foreldrene

I dag er det ikke mulig å få utført omskjæring ved et sykehus i Trøndelag. Heller ikke ved en privat klinikk.

Overlege Drivenes mener det er mulig å utnytte ledige operasjonsstuer på lørdager, mot at foreldrene betaler for alle som må til for å bemanne et operasjonsteam.

– Det er fullt mulig å gjennomføre dette, men dersom vi kirurger skal bruke fritida vår på dette, så gjør vi det ikke gratis.

– Omskjæring er en fest

Matri Abroud er selv omskåret, og har også fått omskåret sine to sønner.

– Min far fortalte meg at jeg var om lag tre måneder da han fikk omskåret meg.

Når omskjæringen er utført inviterer vi slekt og venner og feirer det som en stor fest.