Kirsti Welander

Kirsti Welander satt åtte år i kommunestyret for Sosialistisk Venstreparti før hun skiftet og ble arbeiderpartipolitiker.

Kirsti Welander

SKIFTET PARTI: Kirsti Welander følte hun fjernet seg veldig fra SV og difor meldte hun seg ut og byttet parti.

Foto: Privat

Kirsti Welander er utdannet lærer og var rektor ved Oppdal videregående skole før hun ble ordfører høsten 2015.

Det beste med å bo på Oppdal er den fantastisk fine naturen og de utrolig trivelige folkene. Vi har en veldig brei og spennende næringsstruktur, så det er mye spennende man kan jobbe med om man kommer til Oppdal.

Kirsti Welander, ordfører Oppdal

Hør hele intervjuet: