Kirker uten brannsikring

Ingen av de ti kirkebyggene i Nærøy kommune er utstyrt med brannvarslingsutstyr.

Brann Hønefoss kirke

Tirsdag brant Hønefoss kirke ned. Nå viser det seg at trønderske kirker er dårlig sikret.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

NRK har gjennomført en undersøkelse blant en rekke kommuner i Trøndelag, og dårligst ut kom Nærøy kommune, hvor ingen av de ti kirkebyggene er utstyrt med brannvarslere.

– Det er sterkt beklagelig at vi ikke har hatt mulighet til å oppgradere kirkene våre slik at de er forsvarlig i forhold til brannsikring. Jeg vet at det for noen år siden ble kartlagt behov og det ble gjort en vurdering, der de kom fram til at kostnaden var for stor til å kunne prioriteres, forklarer nyansatt kirkeverge Camilla Vågan i Nærøy kommune.

– Per i dag foreligger ingen konkrete planer om å instalere brannvarslingsanlegg i noen av Nærøys ti kirker?

– Nei, det gjør det ikke.

Store vedlikeholdsbehov

Det er vanligvis kommunene som har ansvar for kirkene i Norge, men i Nærøy og mange andre steder er det nedsatt er kirkelig fellesråd som har ansvaret for å gjøre prioriteringer av drifts- og vedlikeholdsmidler som bevilges av kommunen.

– Dette blir satt opp mot de store vedlikholdsbehovene vi har generelt på våre kirkebygg. Men nå har fellesrådet satt ned et utvalg som skal gå over alle kirkene. Deres mål, ved siden av å se på det rent behovsmessige vedlikeholdet, er å se på nettopp dette med brannsikring, forklarer Vågan.

Hun mener det er flere faktorer som må tas med i regnestykket.

Nærøykirka

Nærøykirka ble bygget på 1100tallet og er ei av landets eldste steinkirker.

Foto: NRK

– Det er jo to sider her. En ting er å se på brannvarslingsannlegg, en annen ting er utstyr som sikrer bygninger når ting oppstår og andre rutiner som må være på plass. Det er da vi kan sette opp et overslag på hva en slik brannsikring vil koste, forteller Vågan.

Rapporten vil legges frem for fellesrådet som må ta stilling til prioriteringen.

Samme brannårsaker

Brannvesnet er helt avhengige av å varsles tidlig når det oppstår branntilløp.

– Når det går en 7-8 minutter begynner det å akselerere voldsomt. Da blir det det vi kaller overtenning, og da er det for sent. Om vi kan få tidlig varsel fra en kirke og vi rekker å komme frem og finner arnestedet tidsnok, har vi en god mulighet til å slukke brannen, forklarer brannmester Svein Sagfjæra i Ørland brannvesen.

Hva som starter kirkebranner, er godt kjent.

– Brannårsaker i kirker er i stor grad det samme som i andre bygg. Det vil si feil på el-annlegg, feil bruk av elektrisk utstyr, åpen flamme og lynnedslag. Det er de viktigste årsakene, forteller Harald Ibenholdt, seksjonssjef hos riksantikvaren.

– Burde være klart

Ibenholdt ikke videre imponert over brannsikringen i norske kirker. Han mener et regelverk burdde være overflødig.

– Det er unødvendig med sanksjoner. Det burde være klart for alle og en hver som har ansvar for en kirke at enkle og billige tiltak kan utgjøre forskjellen på en kirke som står der og en kirke som er brent ned.

Han er ikke nådig mot de som prioriterer bort varslingsutstyr.

– Jeg synes det er alt for dårlig at det er så mange kirker som ikke har brannvarslingsannlegg, selv om kirka ligger langt fra brannstasjon eller tettsted, kan et varslingsannlegg ha stor betydning for muligheten til å slukke en brann.