Kinesisk selskap skal bygge Beitstadsundbrua

Tildelingen av oppdraget med å bygge Beitstadsundbrua i Nord-Trøndelag opprettholdes etter at Statens vegvesen har behandlet de to klagene som kom inn.

Beitstadsundet bru

Slik skal den nye brua gå over Beitstadsundet. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Foto: Statens vegvesen

Totalt tre selskaper leverte inn anbud på jobben. Det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) ble 6. november tildelt oppdraget, en beslutning både det østerrikske selskapet PNC Norge og Skanska Norge AS klaget på.

– Våre jurister har nå vurdert samtlige punkter i klagene fra de to entreprenørene. Konklusjonen er at det ikke er grunnlag for å endre tildelingen, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad.

— Vi er selvsagt svært glad

Klagene tas dermed ikke til følge, noe selskapene ble informert om torsdag. Brønstad sier juristgruppa som vurderte klagene, ikke er enige i konklusjonen til de to selskapene som klaget.

— Vi er selvsagt svært glad, sier Alexandros Tsetsis, kontraktsjef og pressetalsmann for SRBG i Norge. Selskapet er en av verdens ledende selskap innen bygging av broer.

Ville stenge ute

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag ønsket opprinnelig å utestenge det kinesiske selskapet fra anbudskonkurransen fordi Norge ikke har handelsavtaler med Kina, men vedtaket ble reversert.

Brønstad opplyste torsdag at det ikke lenger er realistisk å tro at en entreprenør skal kunne starte byggingen av Beitstadsundbrua i begynnelsen av desember, slik Vegvesenet hadde lagt opp til.

– Vi har jobbet godt i alle ledd for å holde ønsket fremdriftsplan, og har klart det. Nå ser vi imidlertid at tidsplanen for Beitstadsundbrua henger i en tynn tråd, sier Brønstad.

Ser fram til samarbeid

Brua mellom Steinkjer og Verran på fylkesvei 17 skal bli 580 meter lang, og SRBG har tilbudt seg å bygge den for 277 millioner kroner.

– For å sikre best mulig oppstart av prosjektet vil vi nå fortsette dialogen med våre lokale leverandører og samarbeidspartnere i Trøndelag. Vi ser nå frem til et godt samarbeid med Statens Vegvesen og rådgivingsselskapet COWI i forbindelse med byggingen av Beitstadsundbrua, sier Alexandros Tsetsis.