Kartlegger hvor det er trygt å gå

Et nesten 300 meter langt område er avsperret etter flodbølgen som rammet Statland. I dag starter nye kartlegginger for å finne ut hvor det er trygt å ferdes.

Flodbølge Statland

Kommunen har innført ferdselsforbud langs sjøen. Mandag starter nye undersøkelser for å finne ut hvor det er trygt å ferdes.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Lederen i kommunens kriseteam og rådmann i Namdalseid, Kjell Einvik, synes fortsatt det er uvirkelig at en fire-fem meter høy flodbølge slo inn over land på Statland i forrige uke.

Nå må de finne ut hvor stort område som fortsatt skal sperres av for ferdsel.

Flodbølge Statland

Det er kvikkleire i området. Nå skal geoteknikere finne ut om kvikkleire har glidd ut da det raste.

Foto: Larsen, Marius Helge / NTB scanpix

Avsperret område

– I dag setter vi i gang med kartlegging av sjøen i hele bukta. Vi vil finne ut hvor mye som har rast ut og hvordan det ser ut på land ved raskanten, sier Einvik.

En garasjefabrikk og et mekanisk verksted er innenfor det avsperrede område på Statland. Området går langs sjøen og er 300 meter langt.

– Vi må forholde oss til de rådene vi får fra fagfolk, og vi tør ikke gå lenger enn de anbefaler. Det vil fortsatt gå noen dager før vi vet hvor stort område som fortsatt må sperres av, sier Kjell Einvik.

Kvikkleire

Flodbølge Statland

Flodbølgen gjorde store ødeleggelser på Statland.

Foto: Larsen, Marius Helge / NTB scanpix

Tidligere undersøkelser har vist at det er kvikkleire i deler av området.

– Tidligere grunnboringer viser at det finnes kvikkleire. Nå skal geoteknikere finne ut om noe av kvikkleiren har glidd ut i raset, sier Einvik.

Det skal kartlegges hvor det er løsmasse og hvor det er fast fjell. I tillegg skal en geotekniker se på data fra grunnboringer som er gjort i forbindelse med utbygginga som pågår.

– Vi kan ikke åpne området før alt er sikkert, sier han.

Ny kartlegging mandag

– Vi har leid inn et firma som skanner sjøbunnen med ekkolodd i dag. Da vil vi få en detaljert oversikt ved strandsonen og ut til 100 meters dyp, sier Einvik.

Også i 2011 ble sjøbunnen kartlagt.

– Nå kan vi få et bilde av om sjøbunnen har endret seg, sier Einvik.

– Når vet kommunen mer?

– Vi regner med å vite litt mer i løpet av dagen. Men det vil nok ennå gå noen dager før vi vet hvor det er trygt, og hvor det eventuelt må gjøres tiltak sier Einvik.

– Hvordan har de siste dagene vært?

– Nei, det er helt uvirkelig. Dette er en type hendelse som det er umulig å tenke seg skulle skje.