– Kardinalfeil av Skatteetaten

Håkon Ole Torp ble feilaktig avkrevd 1,8 millioner i skatt. – Uforståelig mangel på kompetanse, mener advokat.

Video Skattetull

VIDEO: En regnefeil fra skattemyndighetene førte til tykke saksmapper på Arne Oddvar Bergs kontor.

– Det er grunn til å stille spørsmål om skattemyndighetene mangler kompetanse, og det er skremmende. Det handler om borgeres rettssikkerhet, og utviklingen er trist, sier advokat og tidligere fylkesskattesjef i Nord-Trøndelag, Arne Oddvar Berg.

Utspillet kommer etter at Bergs klient, Håkon Ole Torp, vant et søksmål mot skatteetaten på onsdag.

– Forferdelig tøft

Torp hadde et kjøleteknikkfirma fra 1984-2008. Fra 2005 slet firmaet, og Torp betalte 700.000 fra egen lomme til firmaet over en treårsperiode.

Ole Håkon Torp

Håkon Ole torp er sint på skattemyndighetene.

Foto: Arne Fenstad

Firmaet gikk konkurs i 2008, og skattemyndighetene oppdaget ubalansen på 700.000 kroner. De trodde derimot at firmaet hadde betalt pengene til Torp, og det utløste skatteplikt.

– Skattemyndighetenes råkjør har gitt meg den tyngste perioden i livet mitt. Jeg har begynt å gråte når jeg ser barne-tv med ungene. Jeg har skjermet barna, men det har vært forferdelig tøft. Jeg har hatt behov for helsemessig hjelp, sier Håkon Ole Torp, som har mistet tilliten til skattevesenet, til Trønder-Avisa.

Etter at saken er ferdig, forteller Torp til NRK at hjelpesløsheten har gått over til sinne.

– Uforståelig

Berg mener det er uforståelig at en slik feil kan bli begått av skattemyndighetene. Etter gjentatte klager, måtte Torp til slutt gå til søksmål mot staten. Det overrasker Berg.

– Det er skremmende at en slik sak går til søksmål, sier Berg.

Advokaten har selv jobbet i skatteetaten, både som revisor, avdelingssjef og fylkesskattesjef, og setter spørsmålstegn ved politikernes styring.

Arne Oddvar Berg

Arne Oddvar Berg mener skattemyndighetene behandler næringsdrivende som kriminelle.

Foto: Arne Fenstad

– Det kan reises spørsmål om det er god nok styring av skattemyndighetene.

Omvendt bevisbyrde

Berg mener at mange næringsdrivende blir mistenkeliggjort av myndigheten. At de må bevise sin uskyld uten at myndighetene beviser skyld.

– Mange næringsdrivende føler seg kriminelle; at de driver en form for skattesnusk, sier Berg.

Det følte også Håkon Ole Torp. Årsaken til at beløpet på 700.000 til slutt ble til et skattekrav på 1,8 millioner, er en tilleggsskatt på opptil 30 prosent, og renter på opptil 21 prosent.

– Da jeg skulle henvise til bilag, var de umulig å oppdrive; som om de gjemte en hver form for bilag under et bord.

– Om jeg ikke hadde vært så sikker på at jeg hadde rett, ville jeg hoppet av for lenge siden, sier Torp.

Bekrefter at det ble gjort feil

– Vi har ikke anledning til å gå inn i enkeltsaker, men vi kan bekrefte at det ble gjort en feil under denne kontrollen som dessverre ikke ble oppdaget under kvalitetssikringen eller i den videre saksbehandlingen. Dette beklager vi på det sterkeste, sier avdelingsdirektør Kåre Vågsether i Skatt Midt-Norge

– Det er selvfølgelig mulig at feil oppstår - også i vårt kontrollarbeid. Når vi oppdager feil, retter vi den opp med en gang. Det har vi også gjort i denne saken. Vi jobber kontinuerlig med kvalitetssikring og kompetanseheving for å unngå feil. Dette arbeidet er svært viktig for oss.

– Vi kan love at denne saken vil bli grundig gjennomgått internt hos oss. Skatteetaten er opptatt av at personer og næringsdrivende skal betale riktig skatt, ikke mest mulig skatt, sier avdelingsdirektøren.