Barnevernet: – Folk vil ha en forklaring vi ikke kan gi dem

Lederen for Fosen barnevernstjeneste forstår at folk vil vite hvorfor de ikke tok med seg den ett år gamle gutten dagen før han ble funnet død i sin egen seng i Vanvikan.

Barnedødsfall Vanvika

Politiet har gjort flere undersøkelser i huset der en ett år gammel gutt ble funnet død onsdag. Dagen før dødsfallet var barnevernet på besøk hos familien.

Foto: Alley / Scanpix

For Therese Guddingsmo har det bare handlet om barnedødsfallet i Vanvikan de siste dagene. Hun leder den interkommunale barnevernstjenesten i sju kommuner på Fosen, deriblant Leksvik i Nord-Trøndelag. Det er her den 15 måneder gamle gutten ble funnet død onsdag formiddag.

– Folk vil ha en forklaring vi ikke kan gi dem, sier hun til NRK.no.

Kan ikke besvare spørsmål

– Når et barn er dødt er folk opptatt av å finne årsak. Folk lurer på om noen med ansvar ikke har gjort jobben sin, sier Therese Guddingsmo.

Den brede medieomtalen reiser spørsmål om hva som skjedde da barnevernet var på hjemmebesøk dagen før barnet døde, uten å ta med seg barnet gjennom et akuttvedtak.

Dette er spørsmål hun ikke har lov å besvare.

– Taushetsplikten gjør at vi ofte kan bli stilt i et lys som gjør at folk tenker at vi ikke gjør den jobben vi skal gjøre.

Akuttvedtak skjer svært sjeldent

Therese Guddingsmo har gått med på å la seg intervjue av NRK.no, på betingelse av at hun slipper å si noe om det tragiske barnedødsfallet.

– Vi får av og til kritikk for den jobben vi gjør, men det er også en del som gir oss positive tilbakemeldinger, men dette havner ikke så ofte i media.

Hun sier det er svært sjelden at barnevernet på Fosen tar et barn ut av en familie med tvang, etter et såkalt akuttvedtak.

– Akuttvedtak fatter vi bare i en liten prosent av de familiene vi er i kontakt med.

– Vi jobber ikke for at barna skal flyttes. Vi ønsker å avhjelpe situasjonen med tiltak i familien. Noen ganger går ikke det, sier Guddingsmo.

Gutt død Vanvikan

Det lokale politiet har fått bistand fra Kripos i etterforskninga. Begge foreldrene er varetektsfengslet med brev- og besøksforbud, men både mor og far har anket og sier de nekter straffskyld.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Bruker politiet som sikkerhet for egne ansatte

Da barnevernet på Fosen besøkte familien til den nå avdøde ettåringen dagen før han døde hadde de bedt om assistanse fra politiet. Dette skjer ganske ofte, men ikke alltid.

– Dersom vi er usikre på hva vi går inn i kan vi be om bistand fra politiet. Det handler om sikkerhet for mine ansatte samtidig som det gjør at vi kan utføre besøket på en faglig god måte for alle parter, sier Guddingsmo.

I slike saker blir politiet sjelden med inn når barnevernet ringer på døra. De holder seg et stykke unna. Nettopp det skjedde da barnevernet besøkte familien i Vanvikan. Politiet tok oppdraget, men det ble aldri behov for å ha dem med inn i huset.

– Vi ønsker ikke å brase inn med uniformert politi når det ikke er behov for det. Men ved konflikt kan uniformert politi bidra til å roe ned situasjonen.

Bekreftes av politiet

Dette fortalte også politistasjonssjef Snorre Haugdal på politiets pressekonferanse torsdag formiddag.

– Når barnevernet ikke har god kjennskap til et hjem så ønsker barnevernet politiet som en back up.

Dette kan bety at barnevernet ikke hadde vært hjemme hos dette paret etter at sønnen ble født i august 2012.

Tirsdag 26. november 2013 forlot barnevernet hjemmet til den nå døde gutten uten å ta ham med seg. Hva barnevernet ellers bestemte seg for er unntatt offentlighet.

Bekymringsmeldingen avgjør

Når barnevernet får en bekymringsmelding kan de hente inn opplysninger om familien gjennom ulike registre. Noen ganger sjekker de også om noen av foreldrene tidligere er straffedømt.

– Alt avhenger av hva bekymringsmeldingen går ut på. Hvis for eksempel en av foreldrene er voldelig eller tungt rusa, kan vi sjekke straffehistorikk, sier Therese Guddingsmo.

– Vi undersøker også om barnevernet i andre kommuner kan ha vært i kontakt med familien.

– Hver familie er unik

Utover å ta barnet vekk fra familien med makt har barnevernet et knippe tiltak som går ut på å hjelpe familien, eller føre tett tilsyn med barnet i familien.

– Noen ganger går vi inn med tilsyn. Det kan være tette hjemmebesøk, eventuelt i kombinasjon ruskontroll.

Slike tiltak skjer alltid i samarbeid med familien.

– Vi tilbyr ulike former for foreldreveiledning og rådgivning, i samarbeid med BUF-etat.

Barnevernet syr ulike pakker som de mener passer til den enkelte familie.

– Ingen familie er standard

Therese Guddingsmo er klar på at barnevernet er helt avhengig tips fra publikum.

– Alt er avhengig av at vi får vite om barn som kan oppleve mulig omsorgssvikt.

– Alle borgere har en plikt til å melde fra om de ser noen barn som ikke har det bra.

Nekter straffskyld

Fredag ble foreldreparet til den døde gutten i Vanvikan varetektsfengslet med brev- og besøksforbud i to uker.

Ifølge politiet er en del av grunnlaget for siktelsen basert på foreldrenes forventning om at noe religiøst skulle skje dagen etter dødsfallet.

De har begge anket kjennelsen, og de nekter straffskyld i saken.