Kan ha svindlet med tilskudd

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag mener sju bønder fra Stjørdal har fått utbetalt for mye tilskudd fra Staten.

Kirsten Værdal
Foto: Camilla Bilstad / NRK

Landbruksavdelingen hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjennomført foretakskontroll av noen gårdbrukere i Stjørdal kommune. Resultatet ble at de mistenker sju bønder for å ha fått utbetalt 815.000 kroner for mye i produksjons-, avløser-, miljøtilskudd, samt avlingsskader.

- Vi har valgt å bruke mye ressurser på disse sakene siden de er

Kirsten Værdal

Landbruksavdelingen mener du har avdekket sju tilfeller av svindel med tilskuddsordninger

Foto: Camilla Bilstad / NRK

komplekse. For å ivareta ordningens troverdighet er det viktig at avvik som dette blir avdekt, sier landbruksdirektør Kirsten I. Værdal hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Betale tilbake

To av sakene mener Fylkesmannen er meget alvorlige. Der skal to bønder ha fått utbetalt 400.000 kroner i urettmessige tilskudd.

- I dette tilfellet har de søkt om tilskudd som enkeltforetak, men vi mener samarbeidet mellom bøndene har vært så tett at de ikke kan søke som enkeltforetak, sier Værdal.

De sju involverte har fått anledning til å kommentere funnene. Dersom det ikke dukker opp nye momenter vil fylkesmannen kreve tilbakebetaling av pengene.