Hopp til innhold

Kan ha dumpet lusemiddel ulovlig

Miljødirektoratet mener brønnbåtflåten i Norge har dumpet lusemidler ulovlig. Fiskere mener lusemidlene tar livet av fisken.

M/S "Ro Master"

Miljødirektoratet mener Ro Master og andre norske brønnbåter kan ha dumpet lusemidler ulovlig i sjøen.

Foto: Rostein AS

Brønnbåtflåten har i en årrekke brutt forurensingsforskriftene om forbud mot dumping, fordi de ikke har egen utslippstillatelse for lusemidler. Selv om dette har foregått i en årrekke konkluderer Miljødirektoratet først nå med at denne praksisen kan være ulovlig.

– Antar det er ulovlig

– Jeg antar at dette er ulovlig, ja. Jeg kan ikke se at det er unntak fra loven, men ser samtidig at Storbritannia gir utslippstillatelser til slike skip. Vi må ha fakta på bordet, og har innkalt bransjen til et møte, sier seksjonsleder Cecilie Kristiansen i Miljødirektoratet til NRK.

Rekefisker Tor Inge Larsen

Rekefisker Tor Inge Larsen har anmeldt brønnbåtselskapet for forurensing.

Foto: Karin Bremseth

Brønnbåten Ro Master har gjennom flere dager avluset oppdrettsanlegget på Steinflesa nord for Leka i Nord-Trøndelag. Det viser at den stadig kjører mer enn en kilometer fra anlegget for å dumpe lusemiddelet hydrogenperoksid.

Rekefisker Tor Inge Larsen som mener han har fått rekefeltene sine ødelagt av denne praksisen, har anmeldt rederiet.

– Dette er jo helt horribelt. Vi fiskere får ikke engang tømme septiktanken uten utslippstillatelse, mens de kan holde på helt fritt. Det kan ikke være lovlig, mener Larsen.

Hele den norske brønnbåtflåten på 59 skip dumper lusemidler langt fra oppdrettsanleggene de avluser, og det er sannsynligvis ulovlig. Men landets øverste miljømyndighet er likevel ikke helt sikre på dette.

Mangler utslippstillatelse

Brønnbåtrederiet Rostein som eier båten Ro Master, sier at ingen brønnbåter har utslippstillatelse, og at Mattilsynet bestemmer dumpingområdene. Styreleder Glen Bradley avviser at de gjør noe ulovlig.

Glen Bradley

Glen Bradley er styreleder i brønnbåtrederiet Rostein

Foto: Trond Vestre / NRK

– Per i dag er ikke regelverket slik at vi skal ha utslippstillatelse. Det ligger på det enkelte oppdrettsselskapet å ha utslippstillatelse for den behandlingen som næringen driver med, sier Bradley til NRK.

Men utslippstillatelsene er knyttet direkte til oppdrettsanleggene, og ikke til områder flere kilometer unna hvor brønnbåtene vanligvis dumper lusemidler. Forurensningsloven definerer et klart forbud mot dumping fra båt, som bare kan oppheves ved tillatelse etter søknad.

– Skremmende

Hvis dagens praksis er ulovlig, har lovbruddene foregått mens Miljødirektoratet, Mattilsynet, fylkesmann, Kystverket, kommuner og veterinærer har vært involvert, uten å gjøre noe. Nestleder i Fiskarlaget Midt-Norge, Egil Berge er skremt.

– Vi fiskere risikere tiltale om vi bare kaster ut en eneste fisk. Men akvakulturnæringen kan holde på slik de gjør i dag. Hvis de viser seg at utslippstillatelsene ikke er i orden, er det skremmende. Jeg håper det blir tatt tak i dette, sier Berge.

Miljødirektoratet innkaller nå akvakulturnæringen til møte for å drøfte saken. Men det virker likevel ikke som om forurensningsforskriftene blir gjort gjeldende for brønnbåtene.

– Uansett vil det være lovlig å bruke lusemiddelet hydrogenperoksid. Det vil også være lov til å slippe det ut, opplyser Cecilie Kristiansen i Miljødirektoratet.