Kan bygge i rasgropa

Nye undersøkelser åpner for utbygging i rasgropa i Kattmarka utenfor Namsos.

Ras i Namsos

Nye rapporter viser at det er fullt mulig å bygge boliger i rasgropa i Kattmarka.

Foto: Lars Erik Skjærseth

13. mars i fjor raste det ut nesten 300000 kubikkmeter masse i Kattmarka og dro med seg flere hus, vei og hytter. I snart ett år har det vært jobbet med å stabilisere området, slik at det kan bygges vei inn til uskadde husene litt lenger inn i Kattmarka.

Nå viser nye rapporter fra Norges geotekniske institutt at det er mulig å bygge eneboliger, rekkehus og terassehus i området. Det vil koste flere millioner kroner å drenere området slik at det blir trygt å bygge.

Akkurat hva som skal gjøres i området er foreløpig ikke bestemt.

– Det er jo flere muligheter. Man kan bygger opp det eller man rett og slett gjør det om til et fritidsområde der alle innbygerne har tilgang, forteller ordfører Morten Stene til NRK Trøndelag.

Det anbefales også å sperre av områder nederst ved Namsenfjorden grunnet frykt for at mennesker kan synke ned i de ekstremt bløte skredmassene.

Politikerne i Namsos skal ta opp saken i løpet av april.