Normal

Kan bli Norges største oppdrettskommune

Nærøy og Vikna blir landets største oppdrettskommune hvis de slår seg sammen. Men i Vikna er mange negative til å gå sammen med naboene på den andre siden av Nærøysundet.

Nærøysund bru

Nærøysundet skiller de to kommunene Vikna og Nærøy.

Foto: Håkon Sørø

Steinar Aspli

Nærøy-ordfører Steinar Aspli støtter en storkommune.

Foto: Espen Sandmo/NRK

På mandag skal folk i Nærøy og Vikna avgjøre om kommunene på namdalskysten skal slå seg sammen. Nærøy-ordfører Steinar Aspli tror det er viktig i framtida med en sterkere og større kommune.

– Vil vil framstå som en mer attraktiv og offensiv region som vil bli hørt mer på i kampen om midler og nye arbeidsplasser. Vi har jo et næringsliv som allerede er tett vevd sammen ikke minst knyttet til det maritime. Men også i landbruket samarbeides det over kommunegrensa, sier Aspli.

Næringslivet ved Nærøysundet som skiller de to kommunene, har allerede slått seg sammen i Namdalskysten næringsforening. De ønsker en sammenslåing av kommunene.

Oppdrettskommune

– Jeg tror det er veldig viktig opp mot fylket og sentrale myndigheter når det gjelder samferdsel og overføringer. Et samlet Nærøy og Vikna ville ha blitt Norges største oppdrettskommune, og vi kunne hatt et godt samarbeid med Hitra og Frøya. Da ville vi virkelig satt kysten på kartet, mener styreleder Paul Ingvar Dekkerhus i næringsforeningen.

Men konfliktene mellom kommunesentrene Kolvereid og Rørvik går langt tilbake i tid, selv om det bare er to mil mellom plassene. Da Kolvereid fikk vinmonopol, var det mange i Vikna som heller reiste til Namsos for å handle drikkevarer enn på Kolvereid.

Nærøy-ordfører Steinar Aspli innrømmer at det ikke er så enkelt å forene de to kommunene.

– Det har vært en del kniving, selv om media har forsterket dette bildet. Men spørsmålet er om vi skal ha det som utgangspunkt, eller heller se på mulighetene for de kommende generasjonene, sier Aspli.

Skepsis i Vikna

Amund Hellesø

Amund Hellesø er ordfører i Vikna.

Foto: Espen Sandmo/NRK

I avtalen som er inngått mellom de to kommunene, skal både ordfører og rådmann sitte på Kolvereid, mens Rørvik får andre kommunale oppgaver. Dette er det vanskelig å akseptere for mange i Vikna, og flere partier sier nei. Også Arbeiderpartiet, selv om ordfører Amund Hellesø er positiv.

– Det optimale hadde vært å styrke et senter som et fyrtårn i Ytre Namdal. Det tror jeg ville vært den beste løsningen. Folket ønsker nok ikke samling med bakgrunn i denne avtalen, men samtidig signaliserer de at det er riktig med en sammenslåing. Men da med en annen modell og en annen løsning. Vi frykter nok at veksten i hele regionen vil avta om dette blir løsningen, sier Hellesø.