Kan bli lettere å få metadon

LAR Midt-Norge er kritisk til å lette på krav for narkomane i behandling.

Rusmisbruker
Foto: Jon Eeg / Scanpix

Avrusningstilbudet LAR Midt-Norge er bekymret over et forslag fra Helsetilsynet om å endre kravene for å få metadon.

Forslaget innebærer at det blir vanskeligere å kaste ut pasienter fra behandlingsprogrammet hvis de ikke klarer å holde seg rusfri.

Det liker klinikkleder Kristin Smedsrud dårlig.

- Jeg tenker at de som skal inn i legemiddelassistert rehabilitering, må få et tilbud om oppfølging og behandling. Legemidlene i seg selv er ingen mirakelkur, sier Smedsrud.

Parkeres på legemidler

I dag er rusfrihet målsetninga og pasienter som ikke holder seg rusfrie står i fare for å bli kastet ut av metadonbehandlingen. I det nye forslaget skal også disse pasientene få et tilbud innen den legemiddelassisterte rehabiliteringen.

- Konsekvensene er at man gir opp. Det betyr at man parkeres på en legemiddelkvote, og det er ingenting i livet som forandres av kun å motta legemidler i LAR, sier Smedsrud.

Leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen, støtter forslaget om å gå bort fra kravet om full rusfrihet i LAR.

- Det gir forutsetninger for å til enhver tid gripe tak i sitt liv og gjøre noe med det, gjerne med støttespillere som i LAR, sier Knutsen.