5500 lærere demonstrerte i Trøndelag

– Lærerstreiken kan gå mot en slutt om KS dropper kravet om å tidfeste lærernes tilstedeværelse i skolen, sier fylkesleder Lisbet Strickert. 5500 lærer demonstrerte i Trondheim og Steinkjer tirsdag kveld.

Leder i Utdanningsforbundet

Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lieds, deltar på demonstrasjon på Trondheim torg.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK

Mens lærere demonstrerte kom nyhetene om at KS skal ha droppet timekravet. Det meldte TV2. Men etter det NRK kjenner til stemmer ikke dette.

– Hvis dette stemmer er det et positivt signal, og er i så fall et nytt grunnlag for å forhandle, sier leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lieds, som deltok på lærerdemonstrasjonen på Trondheim torg.

Lærere demonstrerer i Trondheim

Kravet fra lærerne er ufravikelig. KS må droppe kravet om mer binding til arbeidsplassen enn i dag.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK

Kampvilje

Lærere demonstrerte både i Trondheim og Steinkjer tirsdag kveld. 4000 lærere fra Sør-Trøndelag var samlet i Trondheim. Mens 1500 lærere fra Nord-Trøndelag deltok i demonstrasjon i Steinkjer.

– Streikeviljen er veldig på topp. Stemningen er høy. Jeg har aldri kjent på en sånn kampvilje blant lærere som er i streik og de som kan bli tatt ut i streik fra torsdag, sier fylkeslederen i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, Lisbet Strickert.

Positiv til ny dialog

Hun fulgte med på pressekonferansen til KS torsdag ettermiddag. KS inviterer motparten til samtaler i et forsøk på å få en avslutning på lærerstreiken. Ifølge KS er arbeidsgiversiden villig til å drøfte lærernes tilstedeværelse på skolen.

– Det er vanskelig å si om de har noe mer må gi. Det er positivt at de vil gå i dialog igjen, sier Strickert.

Hun stiller spørsmål ved hvilket mandat KS har fått fra kommunene, og om de nå kan gi mer uten at mandatet endres først.

Fylkesleder Lisbet Strickert

De siste forberedelsene gjøres før lærerne skal demonstrere på Trondheim torg tirsdag kveld. Fylkesleder Lisbet Strickert er en av dem som skal holde appell.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK

Stormønstring

Både streikende lærere og ikke streikende var samlet på Trondheim torg fra klokka 18 tirsdag. Her holdt også Utdanningsforbundets leder, Ragnhild Lieds, appell under lærerdemonstrasjonen.

5500 lærere er i streik. Dersom streiken trappes opp fra torsdag streiker nesten 8000 lærere.

Absolutt krav fra lærerne

– Hva må skje i samtalene som nå skal være mellom KS og Utdanningsforbundet før lærerne går tilbake på jobb?

– KS må ikke gå inn på mer binding av lærernes arbeidstid. Kravet om mer binding til arbeidsplassen enn i dag må fravikes fullt ut, sier fylkesleder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, Lisbet Strickert.

Hun sier demonstrasjonene i kveld og planlagte stormønstringer andre steder de neste dagene vil vise styrken i kravet fra lærerne denne gangen.

– Dette handler både om en kamp om arbeidstida men også om hvilken skole vi skal ha i framtida, sier Strickert.

Flere tusen lærere i Midt-Norge demonstrerte