Kampen mot lusa er ikke vunnet

I Hordaland og Rogaland er lusetallene høyere enn i på flere år, men situasjonen blant annet i Midt-Norge ser bedre ut.

Lakselus på villaks

Lakselus på villaks

Foto: Kjartan Trana / NRK

Mattilsynet er bekymret over at lusenivået har steget i mange oppdrettsanlegg langs norskekysten i sommer.

Spesielt ille er situasjonen på Vestlandet i Hardangerfjorden og Ryfylke. For Ryfylket må vi sannsynligvis helt tilbake til 1997/1998 for å finne år med større omfang av lakselusinfeksjon.

For ytre og delvis også midtre deler av Hardangerfjorden har lakselusinfeksjonen sommeren 2010 sannsynligvis hatt et større omfang enn de fleste forutgående år, står det i Havforskningsinstituttets rapport til Mattilsynet .

Mattilsynet advarer mot å tro at oppdretterne har vunnet kampen mot lakselus.

– Det er lusetall som bekymrer. Vi ser og registerer at det er samme tendensen som i fjor og da var tallene høye, sier tilsynsdirektør i Mattilsynet, Kristina Landsverk til NRK.no.

Hun sier videre at en økning gjør det vanskeligere for Mattilsynet å ha situasjonen under kontroll.

– Det som er målet her er jo å ha lusa under kontroll slik at den ikke skal representere og være noe problem for villaksen, sier Landsverk.

Motstridene rapporter

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening slo denne uka fast at flertallet av oppdrettsanleggene langs kysten hadde mindre luseforekomster i sommer enn i de samme månedene i fjor.

Men en ny statusmelding fra Mattilsynet viser at nivået av lakselus har økt utover sommeren og tilsynet forventer derfor høye tall utover høsten.

Ifølge fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen er det totale bildet på linje med i fjor, men departementet ser regionale forskjeller.

– Det er bedre noen plasser, og det skal vi være glad for, men så er det nok verre på andre plasser og det må man ta på alvor, sier Berg-Hansen til NRK.no

Må ta det på alvor

Fiskeriministeren mener statusrapporteringen til Mattilsynet viser at den enkelte oppdretter, ei samlet næring og forvaltning må opprettholde fokus på lusesituasjonen.

– Jeg kommer til å fortsette å følge lusesituasjonen nøye og skal fortsette å ha en tett dialog med Mattilsynet på det området her. Kampen mot lusa er ikke vunnet. Vi kommer vel aldri til å sette to streker under det svaret på når er det over, men det viser at trykket fortsatt må være der, sier Berg-Hansen.

For mye oppdrettsfisk

Informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og fiskerforbund mener undersøkelsen viser at det er alt for mye oppdrettsfisk i sjøen til å få bukt med lakselusa. Etter et år med tidenes største aksjon mot lakselusa, tror Farstad at laksenæringen er inne i en ond sirkel.

– Det står 290 millioner oppdrettsfisk ute i sjøen og de skaper i kraft av sin mengde så mye lakselus i sjøen at det har blitt uhåndterlig. Det er ikke bare det at det er mye lus og at man må bekjempe dette aktivt, men lusa slår tilbake ved å utvikle resistens mot de mest kjente bekjempelsesmidlene og da er vi inne i en virkelig ond sirkel her, sier Farstad til NRK.no