Hopp til innhold

Kamp om mineraler kan gi nytt liv til gamle gruver

Krigen i Ukraina har for alvor satt tilgangen til mineraler og sjeldne metaller på dagsorden. Norge har store ubrukte mineralressurser, både på land og til havs.

Ida Hilde Gunleiksrud, forsker Norges geologiske undersøkelse

NYTT KART: Norges geologiske undersøkelse har undersøkt berggrunnen i hele Trøndelag. Målet er å kunne finne ut hvor det er mulig å utvinne viktige metaller og mineraler. Ida Hilde Gunleiksrud er forsker ved NGU.

Foto: Morten Andersen / NRK

CO₂ i atmosfæren
418.9 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

I tre år har Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlagt berggrunn, mineralforekomster og kjemien i jordsmonnet i Trøndelag.

Resultatet er et nytt kart, sier forsker Ida Hilde Gunleiksrud:

– Det sier noe om potensialet for ulike mineralressurser i området. Blant annet kobber, sink, nikkel og kanskje kobolt. Så det vil danne et godt grunnlag for å kunne forutsi noe om disse forekomstene.

I tillegg til Trøndelag har Møre og Romsdal fylkeskommune bestilt et lignende kart fra NGU.

Berggrunnkart over Trøndelag

Slik ser kartet fra NGU ut.

Illustrasjon: Norges geologiske undersøkelse

Aktualisert av krigen

I forrige uke skrev NRK at Russland har stoppa eksport av en rekke varer til vesten, men at de foreløpig ikke har gjort noe med eksporten av verdifulle mineraler.

EU har laga ei liste over 30 kritiske råmaterialer, og Russland produserer 18 av dem. På denne lista står blant annet kobolt.

Les også: Mobiltelefonar og elbilbatteri kan blåse nytt liv i gamle gruver

Råmalmsilo i Joma Gruve i Røyrvik
Råmalmsilo i Joma Gruve i Røyrvik

Steinar Ellefmo er førsteamanuensis ved institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU. Han sier det ikke er noe nytt at disse ressursene er ujevnt fordelt.

– Dette har vi jobba med i alle de år, men nå ser vi det veldig tydelig. Det er få land som leverer store deler av den totale leveransen. Det gjør oss veldig sårbare.

Steinar Ellefmo, Førsteamanuensis, Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU

Steinar Ellefmo er førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU.

Foto: Morten Andersen / NRK

Ellefmo sier det i hovedsak er usikkerheten rundt framtidige leveranser som gjør at den globale situasjonen er anstrengt.

Flere ting Norge kan bidra med

– Vi har store ressurser av vanadium, fosfat, sjeldne jordarter, sannsynligvis også nikkel. Og dette er forekomster som allerede er under undersøkelse, og vi kan se for oss en framtidig gruveproduksjon, sier Håvard Gautneb som er forsker ved NGU.

Og det er ikke bare i Trøndelag, men flere steder i Norge at vi har slike forekomster, forklarer forskeren.

Potensialet kan være mye større, men vi har ikke full oversikt over hvilke metaller og mineraler det er mulig å utvinne i Norge, ifølge Ellefmo ved NTNU.

– Vi vet egentlig ikke så godt hva vi har på land. Vi har et stort potensial. Også på havbunnen.

Ellefmo trekker også fram to andre ting som kan bli aktuelt i Norge. Det ene kalles «urban mining». Det vil rett og slett si å gjenbruke råmaterialer fra elektronikk og annet avfall.

– Også har vi et ganske stort og usikkert potensial knytta til avgangsdeponier. Det vil si knust stein fra tidligere tiders gruvedrift.

Hund i skyggen av slaghaugene på Røros

SLAGG: Gammelt slagg som her på Røros kan inneholde andre typer materiale enn det som ble utvunnet for mange år siden. Ny teknologi gjør det mulig å finne det.

Foto: Erland Knutsen / NRK

Med moderne metoder kan det være lønnsomt å utvinne mer fra avgangen som allerede ligger utenfor stengte gruver. Teknologi gjør det også mulig å hente ut andre materialer som man ikke leita etter den gangen.

– Reprosessering av knust stein vil jo i praksis egentlig være et ledd i å rydde opp etter de miljøfotavtrykkene som tidligere gruvedrift har hatt.

I tillegg kan det være lønnsomt og åpne opp igjen gruver som har vært stengt i årevis.

Næringslivet er positive

Med det nye kartet fra NGU blir det opp til leteselskaper å finne ut om det er nok tilgjengelig materiale til å starte opp ei gruve noen steder i landet.

– Noen mineraler og metaller er mye mer kritiske enn andre. Vi ser for eksempel at Trøndelag har et stort område der vi har påvist forhøyede verdier av det kritiske metallet kobolt, sier Håvard Gautneb i NGU.

Kartet vekker også interesse hos næringslivet i Trøndelag, bekrefter regiondirektør i NHO Tord Lien:

– Dette er jo skattekartet som viser hvor alle skattekistene i Trøndelag ligger. Skattekister som ikke er full av gull, men andre og minst like viktige mineraler for å kunne legge til rette for ei trygg og sikker energiforsyning i Europa i tiårene som ligger foran oss.

Les også: – Norge kan sitte på en ny gullgruve