Kamp om blå midler til Frøya

Regjeringen øker bevilgningene til forskning og utvikling av matressurser i sjøen. Mange står nå på for at Midt-Norge skal få sin del av millionene.

Blått kompetansesenter Frøya

Blått kompetansesenter, som er under bygging på Frøya, vil få en viktig rolle i forskning innen marin sektor. Det mener prosjektleder Bjørnar Johansen.

Foto: Ståle Yttrehus / NRK

Forskningsbudsjettet skal økes med 170 millioner kroner, ifølge en lekkasje fra neste års statsbudsjett.

Blått kompetansesenter på Frøya er under bygging, og ifølge prosjektleder Bjørnar Johansen har de ambisjoner om å bli et kraftsenter for utvikling av råstoff fra sjø og hav.

Bred støtte

– Skal vi komme videre i havbruksnæringa, så må det bygges på forskning, sier Johansen.

– Vi har vært så heldig å få politikere og næringslivet i Midt-Norge til å være med på å bygge opp et komptetansesenter som skal være forskningsrelatert. Klarer vi å utvikle det, så er jeg sikker på at vi er med å legge grunnlaget for ei stor havbruksutvikling i Midt-Norge og generelt i Norge i fremtida, sier Johansen.

– Men da må vi få noen av de forskningspengene hit til Midt-Norge.

Miljøet på Frøya har allerede et nært samarbeid med NTNU. Målet er å utvikle Midt-Norge som et stekt senter for utdanning og forskning innen havbruk, sier rektor ved NTNU, Gunnar Bovim.

Satsing for NTNU

– Vi er opptatt av å samarbeid med Frøya. Det er en veldig innovativ del av trøndelagskysten, og gjennom prosjektet "Brohode Frøya" har vi allerede et nært samarbeid med den videregående skolen og næringsklyngen der ute, sier Bovim.

Gunnar Bovim

NTNU satser på havromsforskning, sier rektor Gunnar Bovim.

Foto: Bent Lindsetmo

– Vi lærer mye, og vi tror de lærer mye. Samlet er dette en god måte å utvikle havromsforskningen på, sier Bovim.

Regjeringen har signalisert at de ser på Bergen som hovedsete for marin forskning, men NTNU-rektor Gunnar Bovim mener Midt-Norges rolle innenfor havromsforskning er veldig stor. Det gjelder både maritim forskning, og forskning knyttet til matproduksjon og bruk av kystultur.

– Dette er en satsing for oss. Jeg har lyst til å lære mer om det, og jeg vet at vi også skal ha høgskolene med oss, som vi samarbeider med og som vi skal fusjonere med fra nyttår.

Mobiliserer

Ordfører på Frøya, Berit Flåmo, er ikke i tvil: Frøya er stedet for forskning og utvikling av marine aktiviteter for fremtiden.

Berit Flåmo

Midt-Norge befester sin rolle som senter for forskning av marine aktiviter, sier Frøyas ordfører Berit Flåmo.

Foto: privat

– Dette har stor betydning for Midt-Norge. Regionen befester sin rolle som senter for forskning innen havbruk og marin sektor, det er her det skjer. Og nå begynner nasjonale myndigheter å forstå det, sier hun.

Flåmo får støtte hos gruppeleder for Høyre på Fylkestinget i Sør-Trøndelag, Torhild Aarbergsbotten. Hun mener det nå må mobiliseres for å få mest mulig av de ekstra midlene fra Regjeringen kanalisert til Midt-Norge

– Vår viktigste oppgave nå er å framsnakke de fantastiske gode kunnskapsmiljøene vi har i Trondheim. Og ikke minst innenfor den marine forskningen.

– Vi har blått kompetansesenter på Frøya, vi kommer til å få Ocean Spacesenter i Trondheim,vi har en kultur og et miljø vi har all grunn til å være stolt av. Det er her i Trøndelag det store marine senteret bør være, sier Aarbergsbotten.

Mange sulter

Leder i Blått kompetansesenter på Frøya, Bjørnar Johansen, setter behovet for forskning og utvikling av ressursene i havrommet i et større perspektiv.

– Vi vet hvor mange som sulter i dag, og vi vet hvordan det blir i fremtida. Vi har et unikt havrom, og kan produsere mye mat. Vi må lede an og utvikle havbruket på alle arter der det er mulig, avslutter Johansen.