Hopp til innhold

Kaller Olavsfest-kutt «urimelig og ubegripelig»

Kuttet i støtten til Olavsfestdagene i Trondheim kom helt uventet på festivaldirektøren. Nå håper han politikere fra hele spekteret redder støtten til festivalen.

Olavsfestdagene 2014

Olavsfestdagene har et nasjonalt oppdrag som aldri har vært viktigere, mener festivalens direktør. Han mener det er uforståelig hvis festivalen mister den direkte støtten på statsbudsjettet.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Etter det NRK erfarer, vil Kulturministeren nemlig kutte den omdiskuterte knutepunktordningen i det kommende statsbudsjettet. Olavsfestdagene kan, som en av 14 festivaler, komme til å miste den øremerkede statsstøtten.

Dette skaper stor usikkerhet om den statlige pengestøtten i årene fremover.

Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene

– Det er langsiktigheten som er problemet. Vi oppfatter nå at vi ikke har fått gehør for at vi er en helt unik festival i Festival-Norge, sier Petter Myhr, direktør i Olavsfestdagene.

Foto: NRK

– Det er urimelig og ubegripelig, sier Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene.

Uten langsiktighet

Etter det NRK erfarer, må Olavsfestdagene og en rekke andre festivaler i framtiden søke støtte fra Norsk kulturråd og dermed konkurrere om midler på lik linje med andre festivaler. Dette er problematisk, synes Myhr.

Hans festival har fått 10 millioner kroner gjennom knutepunktordningen.

– Det er langsiktigheten som er problemet. Vi oppfatter nå at vi ikke har fått gehør for at vi er en helt unik festival i Festival-Norge. Det er ingen andre som har den typen samfunnsoppdrag som vi har, sier Myhr.

Usikkerhetsmoment

NRK forstår det slik at bare Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge kommer til å få videreført den direkte støtten over statsbudsjettet.

– Det er strålende festivaler. Men jeg synes det er uforståelig at ikke også vi er der, sier Myhr.

– Det skaper et usikkerhetsmoment. Vi er ikke glad for det, og håper bare at alle gode krefter står frem nå og jobber for at vi kommer på statsbudsjettet, i likhet med Bergen og Harstad, sier Myhr.

Åpning olavsfestdagene

Årets Olavsfestdager blir regnet som en av de beste festivalene i rekken.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Helt uventet

Han har ikke fått høre noen begrunnelse for omleggingen, som kommer etter «tidenes Olavsfestdager».

– Jeg har bare hørt at «det er slik». Jeg er veldig spent på hva som skal være begrunnelsen, for jeg forstår det ikke, sier Myhr.

Beskjeden kom helt uventet på ham.

– Jeg hadde ventet at det ble en endring, at knutepunktordningen fikk et annet navn og at det ble andre kriterier, forklarer Myhr.

– Hvis en festival skulle skilles ut og holdes på Statsbudsjettet fortsatt, så regnet jeg faktisk med at vi var først i rekken. Fordi vi har et samfunnsoppdrag som går 1000 år gjennom tid, og som aldri har vært viktigere enn det er akkurat nå.

Viktig nasjonalt oppdrag

Samfunnsoppdraget er nasjonalt, påpeker han.

– I den overgangsperioden vi lever i nå, der religionen får stadig større rolle nasjonalt og internasjonalt, trenger man en festival som bruker nettopp kunst og kultur til å reflektere skjæringspunktet mellom tro og samfunn, mener festivaldirektøren.

– Det er et superviktig samfunnsoppdrag, som vi er dedikert til, og de siste årene har vi også stadig mer rettet oss inn mot det som er kjernen i oppdraget. Da fortjener vi å være på statsbudsjettet fortsatt.

Kulturdepartementet ønsker ikke å kommentere saken. Statsbudsjettet blir lagt fram 7. oktober.