Kaller inn til foreldremøte for å diskutere e-sigaretter på ungdomsskole

Flere og flere elever bruker e-sigaretter i friminuttene ved Steinkjer ungdomsskole. Det bekymrer både rektor, elever og foreldre.

E-sigaretter

E-sigaretter med nikotin er forbudt å selge i Norge. Elektroniske sigaretter uten nikotin kan selges med 18-årsgrense, men disse omfattes av reklame- og oppstillingsforbud, ifølge Helsedirektoratet.

Foto: NRK

Rektor ved Steinkjer ungdomsskole sier at det forekommer mer og mer røyking av elektroniske sigaretter på skolen. De har oppdaget både røyken og sigarettene i friminuttene.

Lars-Eirik Rønningen

BEKYMRET: Rektor ved Steinkjer ungdomsskole, Lars-Eirik Rønningen.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– De siste månedene har vi sett at flere og flere elever er i miljøer hvor e-sigaretter blir brukt. Men vi kan ikke være helt sikre på hva elevene konkret røyker, sier rektor Lars-Eirik Rønningen.

– Dette ønsker vi å få en slutt på. I disse pipene kan det være hva som helst, deriblant nikotin, sier rektoren.

E-sigaretter med nikotin er forbudt å selge i Norge. Elektroniske sigaretter uten nikotin kan selges med 18-årsgrense, men disse omfattes av reklame- og oppstillingsforbud, ifølge Helsedirektoratet.

Økende bruk av e-sigaretter på ungdomsskole

Både rektor og elevrådet ved Steinkjer ungdomsskole forteller om bruk av e-sigaretter i friminuttene på skolen.

Foto: TARIQ ALISUBH / NRK

Elevrådet liker ikke utviklingen

Den økte bruken av e-sigaretter bekymrer også elevrådet ved Steinkjer ungdomsskole.

Maria Frøseth Rosenblom

Maria Frøseth Rosenblom i elevrådet.

Foto: TARIQ ALISUBH / NRK

– Jeg liker ikke å se denne kulturen på min skole. Jeg har sett at noen røyker slike e-sigaretter, men jeg har ikke vært klar over at det har vært et slikt stort problem, sier nestleder i elevrådet på skolen, Maria Frøseth Rosenblom.

– Jeg har ikke trodd at elevene har røyket for å ruse seg, men kun røyket «ufarlige ting» i disse e-sigarettene, påpeker Rosenblom.

Jørgen Schwenche Holm

FAU-leder Jørgen Schwenche Holm.

Foto: TARIQ ALISUBH / NRK

Også Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved skolen har vært i samtale med rektoren. Over helga skal foreldrene ha møte med skolen, der blant annet bruken e-sigaretter vil bli diskutert.

– Jeg ønsker at skolen følger opp og passer på ungene våre, og sørger for at de har en god skolehverdag, sier FAU-leder Jørgen Schwenche Holm.

– Sigaretter og e-sigaretter er jo ikke en del av en god skolehverdag, påpeker Holm.

Kommuneoverlegen advarer

Sunniva Rognerud

Kommuneoverlege Sunniva Rognerud.

Foto: TARIQ ALISUBH / NRK

Kommuneoverlege i Steinkjer, Sunniva Rognerud, ber foreldrene følge med på om hvorvidt deres barn og ungdommer kjøper e-sigaretter.

– Det er viktig at ungdommene på skolen er klar over at e-sigaretter kan ha skadelig effekt. Disse produktene, som alt annet, er lett tilgjengelig på nettet. Det er kjempeviktig at foreldrene også følger med og har nettvett, sier Rognerud.

Blir snart omfattet av røykeloven

Helsedirektoratet opplyser at bruken av e-sigaretter i lokaler hvor allmennheten har adgang, så langt ikke har vært omfattet av røykeloven. Dette fordi e-sigarettene ikke har blitt definert som en tobakksvare, og ikke avgir røyk, men damp.

Fra 1. juli vil imidlertid e-sigaretter, både med og uten nikotin, omfattes av røykeloven, slik at det blir forbudt å dampe alle steder hvor det nå er forbudt å røyke.