Kalkbruddet spiser opp gården

Bonde Nils Georg Leirset på gården Tromsdalen i Verdal frykter han må gi opp gården på grunn av konflikten med Verdalskalk.

Nils Georg Leirset

Nils Gunnar Leirset frykter for framtida til gården om kalkbruddet i Tromsdalen blir utvidet.

Foto: Camilla Bilstad/NRK

Tromsdalen

Kalbruddet i Tromsdalen er enormt, og større kan det bli.

Foto: Camilla Bilstad/NRK

Det er støv og bråk fra kalkbruddet som ligger rett ved gården, som har ført til den langvarige konflikten mellom Verdalskalk og Leirset.

Kommunen avgjør

Nå vil Verdalskalk utvide kalkbruddet slik at det kommer til å omringe gården, men saken er blitt utsatt flere ganger fordi det har kommet innsigelser mot planene.

Nå er det opp til Verdal kommune å avgjøre hva som skal skje videre. Nils Georg Leirset er redd han må gi seg med gårdsdriften.

– Vi vet ikke når planen blir gjennomført, så gården vår er i en håpløs situasjon, sier Leirset.

Gården til Nils Georg Leirset ligger på kanten til det store kalkbruddet i Tromsdalen, og vært i familiens eie i snart 150 år. Dypt nede i jorda finnes det enorme forekomster av kalk, og mye av dette er allerede tatt ut.

Fire ganger større

– Planen åpner for et dagbrudd på ca. 2300 dekar, og gården blir liggende nærmest midt i bruddet. Arealet vil bli fire ganger større enn i dag, fortsetter Leirset.

Verdalskalk

Verdalskalk har store planer for kalkbruddet.

Foto: Camilla Bilstad/NRK

Håkon Mork er daglig leder i Verdalskalk, og har vært i dialog med Leirset i flere år.

– Utfordringen til Leirset er at han bor midt oppå en god forekomst av kalk. Dette blir nå en avveining mellom storsamfunnets interesser, og grunneierens interesser. Denne forekomsten vil representere en viktig og langsiktig arbeidsplass i mange år. For oss og samfunnet er det viktig å få på plass langsiktige rammer. Da vet vi hva vi kan forholde oss til i framtida, mener Mork.

– Aldeles forferdelig

Planen for utvidelsen av kalkbruddet i Tromsdalen, har ei ramme på 100 år. Nils Georg Leirset synes det er vanskelig å forholde seg til planen.

– Problemet er at den ikke er realistisk. Usikkerheten er enorm, og det er en alvorlig utfordring å gjøre det som er riktig i denne saken. Jeg regner gården som tapt hvis planen godkjennes og det er aldeles forferdelig, sier Leirset.