Kabelfeil førte til avsporing

En feil i en kabel var årsaken til togavsporingen ved Skogn stasjon i april 2008.

Godstog avsporet ved Skogn 29.04.2008
Foto: Henriette Louise Krogness / NRK

Ingen personer ble skadet, men både skinnegangen, perrongen og flere jernbanevogner fikk skader da et nordgående godstog sporet av ved Skogn stasjon 29. april i 2008.

Les: - Braste inn i perrongen

- Kan få alvorlige følger

Nå viser det seg at avsporingen skyldes en kabelfeil. Denne førte til at sporvekselen gikk over mens den nest bakerste vognen passerte, heter det i rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport som har gransket ulykken.

- En sporveksel som umotivert går over kan få alvorlige følger når tog passerer. I dette tilfellet ble det kun materielle skader, men kommisjonen mener det kan bli langt mer alvorlig hvis dette skulle skje med et passasjertog, skriver havarikommisjonen i rapporten.

Ble ikke kontrollert

Kommisjonen har også avdekket at kabelen ikke var blitt kontrollert i henhold til rutinene.

Årsaken er en kombinasjon av en uheldig utforming av koblingspunkter for kabler. I tillegg, en kombinasjon av lite personalressurser og utilfredsstillende tilbakemelding fra entrepenøren til den aktuelle oppsynsmannen, mener kommisjonen.

Den peker også på at den aktuelle oppsynsmannen skal følge opp en lang strekning, fra Dombås til Steinkjer.

Anbefaler tiltak

Havarikommisjonen gir flere sikkerhetstilrådninger etter avsporingen. De mener Jernbaneverket bør kontrollere om det finnes andre stasjoner med lignende kabelløsninger som ved Skogn stasjon.

De mener også at Jernbaneverket bør vurdere om det finnes bedre løsninger for kabeltilkoblinger slik at det blir enklere å gjennomføre kontroller. Havarikommisjonen mener også at Jernbaneverket bør gå gjennom de systemene som brukes for styring av vedlikehold.