Pastor dømt i lagmannsretten for overgrep

Juryen i Frostating lagmannsrett dømmer en pastor fra Midt-Norge i å ha hatt seksuell omgang med begge sine døtre, og at kona er skyldig i grov mishandling.

Rettssal 206 i Trondheim tinghus, Frostatingssalen, der en overgrepssaken med en tiltalt pastor går

Ankesaken går i Frostating lagmannsrett. Saken går med jury fordi strafferammen i tiltalen mot faren er på over seks år.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Kjennelsen i overgrepssaken var klar like over klokken 14.

– Lagretten har svart ja på alle spørsmål som er stilt. De to tiltalte er funnet skyldig på alle punkter, sier statsadvokat og aktor Jarle Wikdahl til NRK.

– Jeg er tilfreds med at lagretten har hatt samme vurdering av bevisene som det påtalemyndigheten hadde, og som lå til grunn for tiltalen, forklarer han.

Ekteparets forsvarere ønsket torsdag ikke å kommentere kjennelsen.

Jarle Wikdahl, aktor i pastorsaken

Jarle Wikdahl er aktor i ankesaken.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Mannen ble i Sør-Trøndelag tingrett i fjor høst dømt til fengsel i fem år og seks måneder for seksuelle overgrep mot en av sine døtre da hun var under ti år. I kjennelsen i dag ble han funnet skyldig i overgrep mot begge søstrene.

Kona hans ble dømt til ti måneders fengsel for grov mishandling i tingretten.

I tingretten ble pastoren frikjent for overgrep mot sin andre datter, noe juryen i lagmannsretten er uenig i.

Både pastoren og kona anket dommen.

Ferdig torsdag

Saken fortsetter torsdag med prosedyrer fra aktor og forsvarere om straffeutmåling, og dette blir også den siste dagen i retten.

Saken går med jury fordi strafferammen i tiltalen mot faren er på over seks år.

Bistandsadvokat Erik Andreas Lossius Widerøe representerer barna i saken og førte torsdag ettermiddag vitner som bygger opp under sine økonomiske krav.

Erik Vatne, Frode Wisth og Linn Haug Holm er forsvarere i pastorsaken i Frostating lagmannsrett

Erik Vatne (f.v.), Frode Wisth og Linn Haug Holm er forsvarere for pastoren og hans kone.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

«Ikke oppdiktet eller plantet»

Juryen har ved å si ja til skyldspørsmålet festet mest lit til fremstillingen statsadvokat og aktor Jarle Wikdahl har hatt i ankesaken.

Aktor fremhevet i sin sluttprosedyre onsdag at han mener jentenes forklaring er troverdig. Wikdahl sa at det ikke finnes holdepunkter for at forklaringen til den eldste datteren er oppdiktet, oppkonstruert eller plantet.

Juryen har festet mindre lit til fremstillingen fra forsvarerne i saken. Pastorens forsvarer Erik Vatne sa i sin prosedyre onsdag at det ikke finnes andre bevis med særlig tyngde som støtter barnas egne forklaringer om selvopplevde overgrep.

Samlet sett har heller ikke de sakkyndiges forklaringer støttet barnas forklaringer om overgrep, ifølge forsvareren.

Forsvarer for barnas mor, Frode Wisth, sa i sin sluttprosedyre at mor kan ha vært hardhendt med barna, men at hun ikke har mishandlet dem.