Hopp til innhold

Jubler for historisk streng dopingstraff

Justispolitikere fra flere partier applauderer den historisk strenge dopingstraffen som kom etter Operasjon Gilde-rettssaken i Sør-Trøndelag tirsdag.

Hovedmannen i den store dopingsaken, Gilde, fikk sju års fengsel, dobbelt så høy straff som det tidligere er gitt i en dopingsak her til lands.

Hovedmannen i norgeshistoriens største dopingrettssak fikk sju års fengsel. Det er ett år mer enn maksimumsstraffen for denne typen kriminalitet. Justispolitikere er fornøyde med at straffenivået i saken er høyt.

Statsadvokat Unni Sandøy

Statsadvokat Unni Sandøy.

Foto: Joar Elgåen / NRK
Jan Bøhler

Jan Bøhler (Ap) mener grensen bør viskes ut mellom grov narkotikakriminalitet og dopingkriminalitet.

Foto: Kirsti Haga Honningsøy / NRK
Anders Werp

Anders Werp (H) mener man må lytte til ønsket om strengere straffer.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Den omfattende dopingstraffen i Trondheim endte med straffer på opp mot sju år i fengsel. I tillegg blir tre millioner kroner inndratt fra den 39 år gamle mannen.

De seks andre tiltalte fikk fengselsstraffer på mellom to og seks år.

Ønsker høyere straff

Likevel bør det vurderes om straffene for alvorlig dopingkriminalitet likevel bør bli enda strengere, mener politikere NRK har snakket med.

– Konklusjonen må vi komme tilbake til, men når statsadvokaten mener at straffenivået er for lavt, så skal vi lytte nøye til det, sier justispolitiker i Høyre, Anders Werp.

Statsadvokat Unni Sandøy sa under prosedyrene i rettssaken at akkurat denne saken viser at maksimumsstraffen for alvorlig dopingkriminalitet bør økes.

– Vi er villig til å se på dette. Dette er et signal vi må ta alvorlig, sier Werp.

Maks seks år

I utgangspunktet gir alvorlig dopingkriminalitet maksimum seks år i fengsel Hovedmannen i Operasjon Gilde-rettssaken i Trondheim fikk lengre straff fordi han er dømt etter den såkalte «mafiaparagrafen».

Det betyr at minst tre personer sammen har organisert ulovlighetene sine. Da kan straffen økes ytterligere, men ikke mer enn en dobling av maksstraffen, likevel ikke over fem år.

Justispolitiker i Arbeiderpartiet Jan Bøhler er glad for at dommen ble som den ble. Han åpner for å se på om man kan fjerne skillet mellom alvorlige forbrytelser med narkotika og alvorlige forbrytelser med doping

– Det ikke så lett å forstå hvorfor det skal være forskjell på grove dopingforbrytelser og narkotikaforbrytelser. Det er snakk om parallelle problemstillinger. Når det kommer opp, tror jeg dette kan bli et aktuelt tema, sier Bøhler til NRK.

Vil har doping til Høyesterett

Jan Arild Ellingsen i Fremskrittspartiet håper hele saken går hele veien til Høyesterett.

– Stortinget som lovgiver må finne ut om det er enig med Høyesterett eller om det vil gjøre endringer. Enten ved å endre strafferammen, eller ved å påpeke at man ønsker en høyere straffeutmåling, mener Ellingsen.