Jordras i Drivdalen - E6 stengt

Politiet har fått melding om et jord- og steinras på E6 i Drivdalen. Raset skal være rett sør for Drivstua stasjon, og ifølge politiet kan raset være mellom 20 og 30 meter bredt, og ha en dybde på mellom én og to meter. Politiet antar inntil videre at veien er/blir stengt.