Jon P. Husby

Jon P. Husby fra Senterpartiet har tolv års erfaring som ordfører. Høsten 2015 tok han fatt på sin fjerde periode som ordfører i Skaun.

Ordfører Jon P. Husby i Skaun.

DET GODE LIV: Ordfører Jon P. Husby i Skaun jobber for at folk kan leve det gode liv i Skaun.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Skaun er en kommune i vekst og det har ifølge ordfører Jon P. Husby skjedd mye positivt de siste årene.

Jeg har gått til valg på at Skaun skal være en egen kommune. Men hvis rammevilkårene endrer seg, slik at kommunene i forhold til inntektssystemet må se på en sammenslåing, er det klart at også vi må se på det.

Jon P. Husby, ordfører Skaun

Hør hele intervjuet med Jon P. Husby: