Hopp til innhold

Her blir det færre som "naver"

Jobbhuset i Trondheim er en suksess. Etter bare få måneders drift er antall unge på sosialhjelp redusert.

Ungdom

På få måneder er antall unge på sosialhjelp i Trondheim sentrum redusert med 30 personer.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

– Vårt mål er å halvere antallet unge på sosialhjelp i våre bydeler i løpet av 2013, sier leder i NAV Midtbyen, Hilde Merete Bygland.

Unge må innom Jobbhuset

NAV Midtbyen og NAV Østbyen etablerte tiltaket sammen for få måneder siden. Alle i alderen 18 til 25 år som søker sosialhjelp, må innom Jobbhuset før de får penger fra det offentlige. Det har gitt resultater.

– Alle de 180 ungdommene som søkte sosialhjelp i Midtbyen og Østbyen i mars, ble henvist hit til Jobbhuset. Omlag halvparten møtte opp, sier Bygland.

Hun mener dette tyder på at mange som søker sosialhjelp strengt tatt ikke har behov for det.

Tiltaket er godt mottatt av ungdommene, og på få måneder er antall unge på sosialhjelp redusert med 30 personer.

Hilde Merete Bygland og Unni Valla Skevik

–Vi tar ungdommene på alvor ved å stille krav, sier Hilde Merete Bygland og Unni Valla Skevik.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Har luket bort navere

De ansatte ved Jobbhuset liker ikke ordet naving, men det er liten tvil om at tilbudet har luket bort unge som kun er ute etter å snylte på trygdeordninga.

– Du får selvsagt sosialhjelp hvis du har rett på det. Men hos oss følges stønaden av en aktivitetsplan samt tett oppfølging, sier Bygland.

Hun understreker at det også er et samfunnsøkonomisk perspektiv i dette.

– At ungdom går passive og mottar sosialhjelp er ikke gunstig verken for den enkelte eller for samfunnet.

– Det å bli stilt krav til, er å bli sett. Vi tar dem på alvor, sier leder for NAV Østbyen, Unni Valla Skevik.

Hun tror også et alternativt oppmøtested virker positivt, og at det er lettere å komme til Jobbhuset enn til NAV-kontoret.

Åpne om styrker og svakheter

– Først kartlegger vi hvilke hindringer de har med seg, slik at vi vet hvilke utfordringer vi må jobbe med, sier Karin Lysø, som holder kurs der målet er å komme ut i arbeid.

Hun viser frem en plansje med blant annet ordene angst, depresjon, sykdom og latskap. Men oversikten over hva ungdommene er gode på, har mange flere ord.

– Ved å få de unge til å åpne seg, ser vi alle ressursene som finnes i gruppa.

Lysø forteller om god kontakt med ulike arbeidsgivere i byen.

– Alle som vil, kommer seg ut i jobb, sier hun.

Jobbhuset

Karin Lysø holder jobbkurs for ungdommer som vil unngå å havne på trygd.

Foto: Grete Thobroe / NRK

– Fantastisk kurs

– Jeg har søkt 150 jobber siden jeg ble arbeidsledig for ett og et halvt år siden, men ingen arbeidsgivere vil ha meg, sier Marianne Nordgaard.

Hun fikk beskjed om å stille opp på kurs i regi av Jobbhuset, og sier hun synes det er helt fantastisk.

– Dette er noe helt annet enn jeg hadde forestilt meg. Det er ikke så strengt, vi har det morsomt og får nye venner, sier Nordgaard, som nå øyner håp om å kunne tjene sine egne penger.

Kursdeltaker Kristine Brækkan forteller at hun fikk beskjed av legen om å slutte skolen på grunn av stress og angst. Nå er hun assistent på jobbkurset.

– En del av mitt tiltak er å være her. Når jeg blir litt bedre, skal jeg ut i jobb, sier hun.

Brækkan synes det har vært greit å innrømme hva hun har slitt med, og sier gruppa har vært veldig nyttig for henne.

Siste fra Trøndelag