NRK Meny
Normal

Jernproduksjonen rammet av kollaps for 1400 år siden

Trøndelag hadde en stor produksjon av jern for 2000 år siden. Rundt år 600 etter Kristus kollapset jernmarkedet og produksjonen stoppet nesten helt opp.

Jernalder-redskap

Slike redskaper ble laget med blant annet jern fra trønderske vinner.

Foto: NRK

Arne Espelund

Arne Espelund er levende opptatt av jernalderen i Norge.

Foto: Haakon Dirk Blaauw / NRK

Fra jernvinner som Heglesvollen, Øst-Fjergen, Stordalen, Østrungen, Tovmoen, Storbekkøya, Vårhussetra, Tverråbakken ble det eksportert jern både nord og sør fra Trøndelag. Det kommer fram i en ny artikkel i tidsskriftet Gemini .

I alt er det funnet spor etter jernproduksjon rundt 400 steder i Trøndelag. Og malmen de brukte til produksjonen ble samlet inn om våren. På høstparten foregikk smeltingen i jernvinnene.

Unike anlegg

Arne Espelund er professor emeritus fra NTNU. Han er 85 år gammel, men fortsatt levende opptatt av å finne ut mer om den trønderske jernproduksjonen.

– Ikke noe annet land har så mange godt bevarte anlegg fra flere perioder, sier han til Gemini.

Det var ideelle forhold for jernproduksjon i Trøndelag og Jämtland, hvor det var mye furuved og malm. Et vanlig gårdsbruk kunne bruke rundt et par kilo jern i året fram til middelalderen.

For over 30 år siden var Espelund med på å finne jernanlegget på Heglesvollen i Levanger. Et anlegg som var i drift for 2000 år siden.

Ti personer

– Vi regner med at arbeidslag på rundt ti personer jobbet sammen. Dette var en godt planlagt produksjon og en industribedrift med periodevis, satsvis drift i alle ovnene, mener Espelund.

I Norge foregikk den første jernproduksjonen fra rundt år 300 før Kristus, til rundt 600 etter Kristus. I Trøndelag ble det produsert ca. 40 tonn i året for 1800 år siden. Men så stoppet det hele opp 400 år senere.

– Jeg tror at markedet falt sammen, sier Espelund. Han tror det henger sammen med pest og hungersnød i Europa.

Svartedauden

Etter ei tid forsvant kunnskapene om den første jernproduksjon i Norge. Det tok seg opp igjen, men falt sammen med Svartedauden midt på 1300-tallet.

Nå er 85-åringen Arne Espelund på jakt etter svar på hvor teknologien til jernproduksjonen kom fra. Nå går turen til Georgia. Der er det funnet slaggroper som ligner på dem som finnes i Norge.