Hopp til innhold

Nå velger jentene bil- og elektrofag

Langt flere jenter velger nå typisk mannsdominerte yrker. Fra 2008 og til i fjor økte antall jenter som tok fagprøven i bil- og elektrofag med 19 prosent på landsbasis.

Flere jenter tar fagbrev i bil- og elektrofag enn før. I 2008 startet rekrutteringsprosjektet "Jenter i bil og elektro", og det har gitt resultater

I 2010 ønsket kun tre jenter i Sør-Trøndelag lærlingekontrakt i en elektrikerbedrift. I dag har tallet tredoblet seg.

– Det er kjempebra! Vi trenger flere jenter i bransjen. Guttene blir litt mildere når det er jenter rundt dem, sier Linda Podsada.

Hun hadde et ønske om å gå elektrofag allerede på ungdomsskolen, men valgte i stedet ingeniørutdanning.

Etter studiet klarte hun fremdeles ikke å legge fra seg tanken om å bli elektriker. I dag er hun lærling i Trondheim og skal ta fagprøven i elektrofaget om to år.

Les også: – Flere bør droppe yrkesfag

Antall lærlinger tredoblet

Linda er en av flere jenter som de siste årene har valgt å utdanne seg innenfor mannsdominerte yrker.

– Årsaken kan være større bevisstgjøring rundt utradisjonelle yrkesvalg, mener elektrikerkollega Liv Beate Eidem.

Rekrutteringsprosjektet "Jenter i bil- og elektrofag" ble startet i 2008 som et samarbeid mellom arbeidslivs-organisasjoner og aktører i Norge.

Linda Podsada

Linda Podsada lar seg ikke skremme av at hun har valgt et mannsdominert yrke, og trives godt i rollen som elektrikerlærling i Trondheim.

Foto: Morten Andersen

Gjennom prosjektet ble det blant annet startet et nettverk for jenter i Trondheim, kalt Kvinner i utradisjonelle yrker, hvor Eidem er leder.

– De siste fem årene har målet vært å normalisere jenters plass i de mannsdominerte bransjene, sier hun.

Jentenettverket har vokst seg stadig større, og nå er alle jentene i Trondheim som tar grunnfag i elektro, bygg og anlegg, og teknikk og industriell produksjon på videregående med i gruppa, samt flere kvinner ute i arbeidslivet.

Det har gitt resultater. Siden 2010 har antall kvinnelige lærlinger i elektrikerbedrifter tredoblet seg bare i Sør-Trøndelag.

Les også: Store forskjeller på by og land når ungdom velger utdanning

Trenger rollemodeller

Det gjenstår likevel mye arbeid før man kan si seg fornøyde med rekrutteringen.

– Vi jobber aktivt for å rekruttere flere jenter ved å besøke skoler, rådgiversamlinger og foreldremøter. Vi merker at foreldre og rådgivere som oftest oppfordrer elevene til å velge tradisjonelle valg.

Liv Beate Eidem

Liv Beate Eidem har arbeidet som elektriker i 12 år, og jobber nå aktivt for å normalisere jenters plass i elektrobransjen.

Foto: Morten Andersen

Det vil jentenettverket gjøre noe med.

– Vi ønsker å dra rundt på ungdomsskolene og være rollemodeller. På den måten kan vi vise at vi har klart det og at vi stortrives på jobb, sier Eidem.

Hun mener imidertid at fylkeskommunen bør bidra mer ved å satse på økt kompetanse blant rådgiverne.

– Rådgiverne har ofte lite eller ingen kunnskap om utradisjonelle valg. Der har fylket en stor jobb å gjøre, slår hun fast.

Les også: 1000 elever velger feil

Les også: Foreldre presser barn til å velge statusfag

– En stor utfordring

Harald Volan, fagsjef i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune, mener det er flere områder som må tas tak i.

– Det er en stor utfordring, og vi må jobbe med å motivere elever helt ned i grunnskolen til å velge utradisjonelle yrker.

Han mener det er ungdomsskolene som har hovedansvaret for å drive karriereveiledning overfor sine elever.

– Men fylkeskommunen har selvsagt ansvaret for at karriereveiledningen er godt ivaretatt. Vi har også mulighet til å påvirke det som skjer i ungdomsskolen, blant annet gjennom årlige samlinger for rådgivere i skolesektoren, sier Volan.

– Må ønske jentene velkommen

Han forteller videre at fylkeskommunen jobber sammen med rådgivernettverket i grunnskolen, og prøver å legge til rette for at informasjon om mulighetene for utradisjonelle valg er godt til stede.

– Vi må også jobbe med at de som søker seg inn i videregående opplæring ikke faller fra.

Volan mener arbeidsplassene også har en vei å gå.

– De må også legge til rette for en bedre aksept, og gjøre det attraktivt å jobbe i faget. Bransjen må tydeliggjøre at de ønsker jentene velkommen i disse mannsdominerte næringene.