Jan Sverre bor på feil side av bomstasjonen – det kan koste han 30.000 kroner i året

Den nye bomstasjonen er plassert 9,5 meter fra innkjørselen til Jan Sverre Mortensen. Det betyr at han må betale 48 kroner hver gang han skal ut et ærend.

Jan Sverre Mortensen

AVSLAG: Den pensjonerte politimannen har søkt om dispensasjon fra å betale bompenger, men fått avslag.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Jan Sverre Mortensen måler opp strekningen mellom den nye bomstasjonen og innkjørselen til huset sitt.

Ni og en halv meter.

– Det er første gangen i livet jeg opplever direkte urimelighet, sier Mortensen.

Hadde bommen stått på den andre siden av innkjørselen hadde han sluppet å betale 48 kroner tur/retur hver gang han skal til Steinkjer.

Statens vegvesen arbeider intenst med det nye riksveg 17-prosjektet mellom Steinkjer og Malm. Hadde bommen stått på den andre sida av innkjørselen hadde Jan Sverre Mortensen sluppet å betale 48 kroner tur/retur hver gang han har et ærend.

NY BOM: Hadde bommen stått på den andre sida av innkjørselen hadde han sluppet å betale 48 kroner tur/retur hver gang han har et ærend.

Foto: Tariq Alisubh / NRK Luftfoto

30.000 kroner i året

Det nye riksveg 17-prosjektet mellom Steinkjer og Malm kan nemlig koste den pensjonerte politimannen dyrt. Han regner kjapt ut at plasseringa av bommen vil koste ham og kona anslagsvis 30 000 kroner i året.

Bomstasjonen skal bidra til finansieringen av ei ny bro og opprustning av riksvegen. Problemet til Mortensen er bare at han ikke kommer til å benytte seg så mye av hverken broen eller veien.

– Jeg er klar over at vi må betale for nye veier, men at jeg skal betale for en vei som er en mil unna synes jeg er urimelig, sier han.

Blir aldri rettferdig

Derfor har han ført saken til høyeste hold i Vegvesenet og søkt om dispensasjon fra bompengene. Kampen resulterte i avslag.

– I alle slike prosjekt er det noen som føler de er urettferdig behandlet, sier prosjektansvarlig for riksveg 17 i Trøndelag fylkeskommune, Knut Sundet.

Han tror kritikken vil stilne når folk får se hvor bra prosjektet blir.

– Uansett hvordan bommer plasseres, slår det feil ut for noen, ifølge Sundet.

Det er fylkeskommunen, i samarbeid med de involverte kommunene, som har bestemt hvor bommene skal bygges.

Jo Bernt Brønstad

POLITISK VEDTAK: – Vi utfører bygginga på vegne av politiske vedtak i Trøndelag fylkeskommune, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Jo Bernt Brønstad.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Ville tatt hensyn til skolebarn

Bommene er plassert etter politiske vedtak i Verran og Steinkjer. Mortensen sin gård ligger på grensa mellom to skolekretser.

– Bommen er plassert ut fra faglige hensyn vurdert av fylkeskommunen og forklaringen er grei den, sier Mortensen.

Saken hadde derimot vært annerledes om det hadde bodd barn på gården.

Eventuelle barn på gården ville tilhørt Beitstad skolekrets. Skolen ligger et stykke inn i bomringen. Dermed blir det gratis å kjøre fra gården til skolen.

Slapp heldigvis å betale for å hente posten

Jan Sverre Mortensen er glad for at deler av kampen hans mot å betale bompenger har ført frem.

Etter en befaring i oktober ble det nemlig bestemt at postkassen til familien flyttes fra utenfor bomringen til like ved innkjørselen.

Dermed slipper Mortensen og kona å bevege seg utenfor bomringen hver gang de skal hente avisa.

Beitstadsundbrua, oktober 2019

KNYTTER SAMMEN STORKOMMUNEN: Den nye brua blir ferdig før jul 2019 og skal knytte Steinkjer og Verran bedre sammen. De to kommunene blir slått sammen fra nyttår 2020.

Foto: Tariq Alisubh / NRK