NRK Meny
Normal

– Fjellbu ville vært imponert, men også refset nordmenn idag

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, mottok den aller første «Biskop Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris» i Nidarosdomen tirsdag.

Jan Egeland mottar «Biskop Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris» av biskop Tor Singsaas

Biskop Tor Singsaas overrakte prisen til Jan Egeland i Nidarosdomen. Han fikk også et maleri av Håkon Bleken.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Jan Egeland har et enormt engasjement for humanitet og har kristne humanetiske verdier i arbeidet sitt, der han gjennom Flyktninghjelpen står i en sentral posisjon i Midtøsten og hvor han absolutt er på de svakeste side.

Det sier biskop Tor Singsaas etter å ha overrakt den første «Biskop Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris» til Jan Egeland. Egeland fikk prisen for sitt nasjonale og internasjonale engasjement for fred, bistand og fattigdomsbekjempelse.

– Han har stått frem i landet vårt som den aller fremste når det gjelder humanitet og behov for beskyttelse, sier Singsaas.

– Sto opp for rettferdighet da andre sviktet

Egeland er generalsekretær i Flyktninghjelpen og FNs seniorrådgiver i de syriske fredsforhandlingene. Han synes det er en stor ære og inspirasjon å få prisen som bærer Arne Fjellbus navn.

Fjellbu var en norsk teolog, som under andre verdenskrig ble avsatt som domprost og forvist av Vidkun Quisling.

– Fjellbu sto opp for rettferdighet da mange andre sviktet. Han sto opp den gangen nordmennene hadde behov for hjelp, og han ønsket at vi skulle hjelpe andre, sier Egeland.

Sommeren 1944 flyktet Fjellbu fra sitt forvisningssted i Nord-Norge til Sverige. Etter krigen ble han biskop i Nidaros og var biskop frem til 1960.

Prisutdeling Biskop Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris

Prisen ble delt ut i Nidarosdomen, hvor ledere og representanter for trøndersk kirke- og samfunnsliv deltok. Utdelingen var åpen for alle.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Ville refset nordmenn

Egeland synes prisen er en inspirasjon for hans eget arbeid.

– Det som er viktig i arbeidet som jeg, og mange andre, står i, er at det ofte virker håpløst. Vi trenger inspirasjon, påfyll og anerkjennelse. Fjellbu ga ikke opp under andre verdenskrig. Han kjempet for det gode til det vant. Det må vi også gjøre i dag.

– Hvis Fjellbu hadde levd i dag, hva tror du han ville ha sagt?

– Jeg tror han ville vært imponert over det nordmenn gjør for å hjelpe på avstand, og så tror jeg han ville ha refset nordmennene en del med tanke på mottak av flyktninger.

Ser kirke og samfunn i sammenheng

Tor Singsaas

Biskop Tor Singsaas er leder av styret for prisen, og har vært en sterk pådriver for opprettelsen av den.

Foto: RUNE PETTER NESS

Biskop Tor Singsaas er leder av styret for prisen, og har vært en sterk pådriver for opprettelsen av den.

– Er du redd for at prisen vil bli omdiskutert for å dra politikk inn i kirken?

– Det er ingen tvil om at når vi kaller en pris for «kirke- og samfunnspris» så drar vi i alle fall moralske og etiske problemstillinger som får politiske konsekvenser inn. Det sier seg selv. Dette er en pris hvor vi ser kirke og samfunn i sammenheng, og hvor de handlingene vi står overfor som kristne vil ha politiske følger, sier han og fortsetter:

– Det er klart at ved å gi Jan Egeland denne prisen, så sier vi også at dette er et menneske som har sterke, gode og viktige meninger. Men det er først og fremst handlingene hans som er viktige.