Ja til vindkraft i Ytre Vikna

NTEs bedriftsforsamling har nettopp sagt ja til første byggetrinn av Ytre Vikna Vindmøllepark.

Video NTE sier ja til vindkraft i Ytre Vikna

NTEs bedriftsforsamling sier ja til første byggetrinn av vindmølleparken i Ytre Vikna.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Dermed øker den største lokale kraftaktøren NTE sin satsing på alternative energikilder.

Vedtaket er gjort med forbeholdt om at EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjenner overføring av 228 millioner statlige kroner til prosjektet.

13 års planlegging

Dermed vil byggingen av førstebyggetrinn kunne ta til allerede i vår.

Administrerende direktør Kenneth Brandsås i NTE Energi AS har jobba med vindkraftplaner i 13 år. To ganger fikk han tommelen ned fra Enova, som mente prosjektet var for dyrt.

Nå ser han slutten på begynnelsen av prosjektet.

– Det føles kjempegodt å få et ja i dag. Da er det bare å stikke spaden i jorda i mars.

16 vindturbiner

Antallet vindmøller blir et sted mellom 10 til 17 vindmøller, avhengig av hvor stor hver enkelt vindturbin blir. I alt skal det bygges ut vindmøller nok til å produsere 110 gigawattimer per år. Det er nok til å forsyne 7.000 husholdninger med strøm.

Kraftproduksjonen fra disse første vindmøllene i prosjektet er ikke større enn at det eksisterende ledningsnettet fra området kan frakte strømmen ut til hovednettet.

Første byggetrinn er beregnet å koste en halv milliard kroner.

Men før bygging kan starte må Statoil, som eier utbyggingsselskapet Sarepta Energi sammen med NTE, også si ja.

Vindmøller Ytre Vikna

I første omgang blir det 10-17 vindmøller i Ytre Vikna Vindmøllepark.

Foto: NRK

Konsernsjef Torbjørn Skjerve i NTE er godt fornøyd med dagens møte.

– Vi har fått klarsignal til å begynne å investere i vindkraft i Ytre Vikna.

To år

Konsernsjef Torbjørn Skjerve i NTE er godt fornøyd med dagens møte.

– Vi har fått klarsignal til å begynne å investere i vindkraft i Ytre Vikna.

Byggingen av byggetrinnet er tenkt å ta to år.

– Under forutsetning av at Statoil også sier ja, og at det ikke kommer noen klage på ESA-vedtaket, som har frist 15. februar, så setter vi igang i mars, sier Skjerve.

Det er selskapet Sarepta Energi AS som har konsesjon på bygge ut vindkraft i Ytre Vikna Vindmøllepark.

Bak Sarepta står NTE Energi AS og Statoils datterselskap Wind Power AS med 50 prosent eierandel hver.

I mai vedtok det statlige energispareforetaket Enova å bevilge 228 millioner kroner i investeringsstøtte til prosjektet. Dette må altså godkjennes av ESA før anleggstart.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.