NRK Meny

Sier ja til å bruke rotenon mot mort

Formannskapet i Trondheim går inn for å bruke rotenon for å bli kvitt mort i Vikerauntjønna. Årsaken er frykt for at den uønskede arten skal spre seg til kommunens drikkevann.

Mort

Mort fanget i Vikerauntjønna i oktober i fjor. De to fiskene nederst i bildet er gjedder.

Foto: Kay-Arne Olsen

Artikkelen er flere år gammel.

Ved Jonsvatnet

Jonsvatnet er Trondheims drikkevannskilde, og man frykter at mort kan redusere kvaliteten på vannet.

Foto: Øivind Ness
Rotenon-aksjon Figga, Steinkjer

Rotenon brukes til fiskeforvaltning, og ble brukt i kampen mot lakseparasitten gyrodactylus salaris i Figga i Steinkjer.

Foto: Jørn Haudemann-Andersen, NRK

– For hver dag som går er risikoen der for at en eller annen tar med seg levende mort fra Vikerauntjønna og bruker det som levende agn i Jonsvatnet, sier Geirmund Lykke i Kristelig Folkeparti.

I fjor høst ble det påvist store mengder mort i Vikerauntjønna, et vann som ligger i nærheten av Trondheims drikkevannskilde Jonsvatnet.

Redusert vannkvalitet

Store bestander av mort kan føre til økt algeutvikling som kan gi dårligere lukt og smak på drikkevann.

Rådmannen i Trondheim mener at faren for at morten skal spre seg til drikkevannskilden er akutt, og ønsker at kommunen skal søke om å få bruke plantegiften rotenon for å fjerne morten.

Det sier politikerne altså ja til.

– Dramatisk tiltak

SV ønsket primært å utsette saken for å få en oversikt over hva man risikerer ved å bruke rotenon i vannet.

– Det å bruke rotenon for å behandle et vann er et ganske dramatisk tiltak. Det er ikke bare morten som potensielt forsvinner, alt som puster med gjeller i det vannet forsvinner i samme slengen, sier Ottar Michelsen som møtte for SV.

Samtidig medgir han at det ikke er noe alternativ til rotenon, hvis man skal bli kvitt morten.

– Det er flere problemer her. For det første har man ingen garanti for at man lykkes. Det andre er at mort er ikke den eneste problemarten vi har i området, vi har ørekyte og karpefisk i en del vann. Hovedproblemet er at det foregår ulovlig spredning, og det er det vi må til livs.

Støttes av flere

Ifølge saksframlegget til formannskapet støtter både Mattilsynet, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Miljødirektoratet ønsket om å utrydde morten.

I 1998 ble Midtidammen rotenonbehandlet for å hindre at mort skulle spre seg til Jonsvatnet, ifølge TOFAs nettsider.

Video fra Trøndelag

De siste årene har det blitt færre sjøfugler langs kysten. 
På Sklinna nord i Trøndelag leser forskerne økosystemet i skarvespy. Og kan makrellen kan være en nøkkel til å forstå det som skjer?
Kronprinsen meldte seg som frivillig i Starmus-show på Torvet i Trondheim.
Interessen for å være med på dugnad i fjellet har eksplodert. Turistforeningen har venteliste på nesten alle dugnader.