Isgrotter kollapset

Speilsalen og Blåsalen i Trollheimen har rast sammen. Breforsker skylder på klimaendringer.

Speilsalen og Blåsalen er vekk
Foto: Jon Strand

Om 100 år står Norge uten isbreer, sier breforsker Atle Nesje fra Universitetet i Bergen.

 

 

Han faslår at de to naturfenomenene raste sammen på grunn av klimaendringer. Temperaturen i Norge har steget siden 2001, og ført til at breer over hele landet har steget tilbake.

Han gikk tidligere i år ut og advarte folk mot å gå i tunellene, og er ikke overrasket over kollapsen.

- Taket var blitt så tynnt at jeg gikk ut og advarte at det ville vært livsfarlig å gå inn i den, sier han.

En tapt perle

Nesje sier det er lite trolig at noe lignende kan dannes.

- Det er et veldig spesiellt fenomen, og det ikke mange slike i Norge, sier han.

Jon Strand og Knut Brende oppdaget at de to grottene og tunellene mellom var rast sammen under en tur sist fredag 

- Etter en strevsom tur i dårlig vær og på dårlig føre ble vi møtt av et nedslående syn; Speilsalen og Blåsalen var rast sammen, en blå vegg mot breen var det som var igjen av tunnelveggen. Taket lå i små og store flak nede i bunnen der bekken går, sier Strand.

Strand sier at han blir nedstemt av å tenke på at den store attraksjonen med den magiske tiltrekkingen er borte.

-Veldig dramatisk

Breforsker Nesje sier temperaturene vil stige to til tre grader i løpet av dette århundret, og at han med stor sikkerhet kan si at minst halvparten og kanskje 98% av Norges breer vil være smeltet innen den tid.

Dette vil i tillegg til tapte naturressurser føre til tap av turisme, mener han. Isbreer over hele landet har gått tilbake, deler av Jostedalsbreen har trekt seg 182 meter tilbake bare det siste året.

Årets vinter bør føre med seg et kraftig påfyll av snø og kulde hvis den ikke skal gå i to og kollapse.

Attraksjon

Speilsalen ble oppdaget senhøsten 1919 av Knut Rolvsjord. I 1935 oppdaget Thor Heyerdahl og fetteren hans en sal i den delen av breen som ender i Svarttjønna. Heyerdahl gav salen navnet Blåsalen. Siden 2002 har Oppdal natur arrangert turer inn til isgrottene ved Blåhø.

Speilsalen under Blåhø

Speilsalen har vært et vakkert syn

Foto: Jon Strand