Isbil berget

Isbilen som sto stille i det midterste feltet på toppen av Okstadbakken er nå berget av Viking.